Akademik Bölümler

 

MATEMATİK

MATEMATİK BÖLÜMÜ

İnsanlar kendileri için önemli olan ve ilgi duydukları şeyleri öğrenme eğilimindedir. Bu nedenle derslerimiz ilgi çekici, yaşamla bağı kurulmuş ve farklı öğrenme biçimlerine uygun bir yapıda öğrenciye sunulmaktadır.

Öğrencinin yorumları ve düşünceleriyle derse aktif katılımı sağlanmaktadır. Bu süreçte öğrencinin kavramlar ve bilgiler arasında mantıksal ilişkiler kurması beklenir.
Günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabileceği stratejiler geliştirmesine destek olunur.

Mantıksal ilişkileri bulmak ve bu ilişkileri anlamak, bulunan bu ilişkileri sınıflandırmak ve bu ilişkilerin doğruluğunu kanıtlamak, doğruluğu kanıtlanan bu ilişkileri genellemek ve hayata taşıyıp uygulayabilmek öğrencilerimizin kazanmasını istediğimiz temel çalışma esaslarıdır.

Matematik programımız, öğrencilerin olumlu duyuşsal gelişimini de akademik becerileri kadar dikkate almaktadır. Bu düşünce çerçevesinde öğrencilerimizin matematiğin gücünü ve güzelliğini fark etmeleri,bir problemi çözerken sabırlı olmaları, matematiği öğrenebileceklerine inanç duymaları hedeflenmektedir.

Bu hedefler doğrultusunda öğrencilerimiz, Kangourou ve SansFrontieres Matematik Yarışmaları’na 9-10 ve 11. sınıf düzeylerinde hazırlanmakta ve katılmakta, istekli olanlar Tübitak Matematik Olimpiyatları’na, Cahit Arf Matematik Yarışması ve İzmir okulları arasında gerçekleştirilen diğer Matematik yarışmalarına katılmaktadırlar.

Tüm bu çalışmaların sonucunda öğrencilerimiz, matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek, bunlar arasında ilişkiler kurabilecek, günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında öğrendiklerini kullanabilecektir.