İlköğretim Okulumuz


İLKOKUL

Tevfik Fikret Okullarında öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimleri mesleki anlamda güçlü donanıma sahip deneyimli öğretmenler ile zenginleştirilmiş eşgüdümlü programlarla takip edilmektedir. Bu program çerçevesinde öğrencilerimizin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak potansiyellerinin performansa dönüştüreleceği bir öğrenme ortamı oluşturulmaktadır.

Derslerde öğrencilerimizin merakla  başlayan kavrama, analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarına erişmesini sağlayacak, ihtiyaçlarına yanıt verecek, yaşamsal beceriler kazandıracak ve yaratıcılıklarını geliştirecek içerikler kullanılmaktadır. Öğrencilerin öğrendiklerinden yola çıkarak karmaşık problemlere çözüm üretebilmesi, var olan bilgiyi yapılandırması ve dönüştürebilmesi, farklı bakış açıları geliştirebilmesi, farkındalığının yükselmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Alanında uzman öğretmenlerle eğitim-öğretimin sürdürüldüğü okullarımızın ilkokul bölümünde, sınıf öğretmenliği esas olup 4.sınıftan itibaren de Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler alanlarında branş destekli uygulamalar yapılmaktadır.

Uluslararası anlayışa sahip, birden fazla dili etkin kullanabilen dünya vatandaşları olarak yetişen öğrencilerimizin yabancı dil öğretimlerinde Fransızcayı etkili bir biçimde kullanan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen okulumuzda ARGE Birimi ve öğretmenlerimizce hazırlanmış ve MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış Tevfik Fikret Okullarına ait özgün öğretim programımız kullanılmaktadır.Biri Türk, diğeri Fransız olan iki Fransızca öğretmeni ile yürütülen Fransızca derslerimizde sınıf ikiye bölünerek ders yapılmaktadır. Fransızca eğitimi, ders içi ve ders dışında gerçekleştirilen etkinliklerle desteklenmekte böylece öğrencilerin bu dili sadece derste değil, yaşamın her boyutunda kullanmaları ve kültürü ile birlikte öğrenmeleri de teşvik edilmektedir.Okulumuzda 5.sınıftan itibaren İngilizce, 2.yabancı dil olarak öğretilmektedir.
Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Drama, Satranç, Bilişim Teknolojileri, Felsefe ve İngilizce dersleri alan uzmanı öğretmenler tarafından yapılır.

Ders süreçlerimizde öğretmenlerimizin Program Geliştirme ve Ölçme-Değerlendirme uzmanları işbirliğiyle hazırladığı ders kitapları ile ders materyalleri kullanılır. Öğrencilerimizin aktif olduğu öğrenme deneyimleri yaşatarak onları geleceğe hazırlamak benimsediğimiz öğrenme anlayışı olup bu proje kapsamında projeler, paneller, sempozyumlar, geziler, öz değerlendirme ve akran değerlendirme çalışmaları vb. uygulamalarımızdan bazılarıdır. 

Atatürk devrimlerinin ışığında bilişsel olarak esnek, sosyal duygusal açıdan dayanıklı, bilimsel düşünme becerilerine sahip, sorumluluk duygusu gelişmiş, farklı kültürlerle işbirliği geliştirebilen, müzakere edebilen, akademik donanımı sağlam bireyler yetiştirerek onları bir üst eğitim ve öğretime hazırlamak temel hedefimizdir.