Akademik Eşitleme Çalışmaları


Akademik Eşitleme

AKADEMİK EŞİTLEME PROGRAMI

İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları olarak 2016-2017 öğretim yılından itibaren Akademik Eşitleme Programı başlatılmıştır.

İlkokulumuzdan ortaokul 5.sınıfa geçen ve ortaokulumuzdan lise 9. sınıf geçen öğrencilerimize yönelik, 3-7 gün arasında çalışmalar planlanmıştır. Bu programda amacımız, öğrencilerimizin yeni bir öğretim düzeyine geçerken hazırbulunuşluk düzeylerinin, ilk 2 aydaki konuların öğrenilmesine kolaylık sağlayacak şekilde akademik anlamda eşit ya da birbirine yakın hale getirilmesidir.

Akademik Eşitleme Programı ile İlgili Detaylar

 • 5. sınıfa başlayacak öğrencilerimiz, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler derslerinde katılırlar.
 • 9. Sınıf, Anadolu ve Fen Lisemize başlayacak öğrencilerimiz ise Matematik 1, Matematik 2, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fransızca (Yönergeler) derslerinde katılırlar.
 • Çalışılacak dersler kapsamında öğrencilerimizin öğrenme eksikliklerini belirlemek amacıyla, programın başladığı ilk derste, bir sınav uygulanır.
 • Öğrencilerimizin sınav sonuçlarına göre “programları farklı” çalışma sınıfları oluşturulur.
 • Her çalışma sınıfı, öğrencilerimizin eksik olan kazanımlarına yönelik oluşturulur.
 • Öğrencimiz çalışma sınıfında verilen kazanımlara ait öğrenmeyi tam gerçekleştirene kadar ilgili programa devam edebilir.
 • Öğrencilerimizin Akademik Eşitlemede Programındaki sınav sonuçları okul başarı puanına ya da sınıfının belirlenmesine hiçbir şekilde etkisi olmaz. Bu programdaki sınavların amacı,  öğrencilerimizin öğrenme düzeylerini belirlemek ve bu sonuçlara göre bu programdaki öğrenmelerini planlamaktadır.
 • Çalışmalarımız her öğretim yılının başında önceden sizlere bildirilecek tarihler arasında, 5.sınıfa başlayacak öğrencilerimiz için Bornova İlkokul/Ortaokul binasında, 9.sınıfa başlayacak öğrencilerimiz için ise Alsancak Lise Binasında yapılır.
 • Çalışmalarımız paralel dersliklerde gerçekleştirilir.
 • Yukarıda belirtilen programlamalara ait çalışmalar (eksik kazanımlara yönelik çalışma ve tam öğrenme gerçekleşinceye kadar tekrar vb.) katılımcı öğrenci sayısına, tarih aralığının verdiği imkanlara göre değişikliğe uğrayabilir.

 

AKADEMİK EŞİTLEME PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİMİZE YARARLARI

 • Eğitimde uzmanlarca kırılma noktası diye adlandırılan 5. ve 9. sınıfa başlayacak olan öğrencilerin çeşitli derslerde ön koşul olabilecek öğrenmelerdeki eksik kazanımların belirlenmesi ve bunlara yönelik yapılacak çalışmalarla motivasyonlarının artırılması.
 • Belirlenen eksik kazanımlara göre oluşturulacak programda çalışmalara katılarak öğrenmeye hazır hale getirilmeleri.
 • Yeni başlayacakları seviyelerdeki öğretmenler ile öğrencilerin erken etkileşime girmesinin sağlanması.
 • Okul arkadaşlarını erken tanımaları oryantasyon sürecinin hızlandırılması.