Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt Prosedürü


Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt Prosedürü

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Okulumuza Kayıt Prosedürü

1- Bağlı oldukları konsolosluk ya da Türk İl Milli Eğitim Müdürlükleri’nden, öğrencinin Türkiye’deki okullarda hangi sınıfa devam edeceğini gösteren denklik belgesi alınır.

2- Öğrencilerin, Türkçe okutulan dersleri izleyebilmeleri için Türkçe konuşma,okuma,yazma ve anlama yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

3-Yukarıdaki iki koşulu sağlayan öğrenciler, okulumuzda açık kontenjan bulunması halinde denklik belgesinde belirtilen sınıf düzeyinde okulumuza kabul edilirler.

4- Gerektiği hallerde, okulumuza kayıt yapılması için, öğrencilerin Türkçe ve Fransızca dil yeterliliğini saptamak amacıyla, öğrenciye okul tarafından düzey belirleme sınavı uygulanabilir.

La Procédure D’inscription Pour Les Élèves Étrangers :

1- Les élèves doivent demander un certificat d’équivalence, au consulat ou à la Direction préfectorale de l’éducation nationale Turque, qui attestera le niveau de l’élève et déterminera sa classe.

2- Pour que les élèves puissent suivre les  cours, ils doivent avoir le niveau nécessaire dans les compétences en expression orale-écrite et compréhension orale-écrite.

3- Les élèves qui remplissent les conditions ci-dessus, peuvent être acceptés dans notre école au niveau déterminé si le contingent le permet.

4- Pour l’inscription, l’école peut organiser un examen de niveau pour déterminer le niveau de l’élève en turc et en français.