Müzik Zümresi


Müzik Zümresi

Müzik, insanların evrensel dilidir.    Longfellow


İzmir Özel Tevfik Fikret İlköğretim Okulu  olarak müzik eğitimine bakış açımız;  
“bireye kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak belirli müziksel davranışlar kazandırma, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak belirli müziksel değişiklikler oluşturma ya da bireyin müziksel davranışlarını kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak değiştirme veya geliştirme süreci”ni kapsamaktadır.
Müzik eğitimi, Fonetik Sanatlar eğitiminin bir dalı ve bireylere kendi yaşamları yoluyla müziksel davranış kazandırma sürecidir.
 Öğrencilerin bu süreçteki öğrenmelerinin kalıcı olabilmesi ancak bilimsel temele dayalı olan, günümüz gelişimlerine uygun müziksel anlamda davranışlar kazandırmayı hedefleyen çağdaş bir müzik eğitimiyle gerçekleşebilir.
 İzmir Özel Tevfik Fikret İlköğretim Okulu olarak müzik derslerinde Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu müfredata ek olarak sanat ve sanatçıya verilen değer doğrultusunda öğrencilerimize genel olarak Klasik Batı Müziği, çalgıları, Türk ve yabancı bestecileri ve tanınmış eserleri ilgili genel bilgilendirmeler yapılarak öğrencilerimize kültürel bakışı açısı kazandırmak hedeflenmektedir.
Klasik Batı müziği eğitiminin dayandığı kuram; kendi sistemi içerisinde bilimsel, açık, anlaşılır, çoksesli ve evrenseldir.Öğrencilerimiz bu müzik türüyle erken yaşta tanışır; Orff yöntemi teknikleri kullanılarak erken yaşta müzik eğitimi almaya başlarlar. Böylelikle müzik kültürlerini, farklı çalgı gruplarını öğrenir, böylelikle iyi müzikleri ayırt ederek müzik zevklerini evrensel olarak geliştirme olanağı bulurlar.
Yıl boyunca “Bestecileri Tanıyalım” etkinliği ile klasik batı müziği bestecilerini tanır, eserlerini dinleyerek müzik kültürlerini geliştirirler.
Müzik eğitimimizin bir parçası olarak MOZART, BEETHOVEN, VİVALDİ, MENDELSSOHN, CHOPİN, BACH, HAYDN ve BRAHMS gibi önemli bestecileri ve eserlerini tanımak son derece önemlidir.
İzmir Özel Tevfik Fikret İlköğretim Okulu  olarak  her eğitim öğretim yılında derslerimizin dışında gerçekleştirilen kulüp çalışmaları ile tüm sınıf düzeylerinde “Sihirli Sesler” ve  “Sihirli Parmaklar”  konserleri düzenlenerek öğrencilerimize kendilerini topluluk önünde ifade etme fırsatı sunulmaktadır.
Tüm bu çalışmalara ek olarak özel günler ve haftalarla ilgili şarkılar öğrenmek, çaldığımız enstrümanlarla ilgili sınıf içi minik dinletiler yapmak ve ritim çalışmalarına derslerimizde yer vermek müzik derslerimizin önemli birer parçasıdır.


Müzikle dolu keyifli günler dileriz.

Card image cap

MOZART

Card image cap

BEETHOVEN

Card image cap

VİVALDİ.

Card image cap

MENDELSSOHN

Card image cap

CHOPİN

Card image cap

BACH

Card image cap

HAYDN

Card image cap

BRAHMS