Franceducation Markası


FRANCEDUCATİON

Sayıları tüm dünyada yüzü bulmayacak olan, ve ilk planlamada sadece yirmi dört olan bu kurumların altısının Türkiye’den seçilmesi, bu altı kurumun içinde Fransız Federasyonuna bağlı beş kurumun yanı sıra Özel Türk Eğitim Kurumu olarak sadece “Ankara ve İzmir Tevfik Fikret Okulları” nın bulunmasını çok anlamlı ve gurur verici buluyoruz.

FrancÉducation markası Fransız hükümeti tarafından şu şekilde tanımlanmaktadır:

FrancÉducation markası, kendi millî eğitim programları çerçevesinde, Fransız dilinin ve kültürünün yayılmasını sağlayan yabancı okullara verilir. Bu marka, öğrencilerine Fransız dilini öğreten ve farklı alanlarda Fransızca dilinde çalışma olanağı veren okulları tanır ve onları değerli kılmayı amaçlar.

Markanın temel görevi Fransızcanın ikinci dil olarak kusursuz bir şekilde öğretilmesini teşvik etmektir.

Bu marka, sadece onursal bir tanıma değildir. Bulundukları ülke vatandaşlarına eğitim veren başarılı liseleri bu çerçevenin içine alarak çalışmalarını daha iyiye taşıyabilmeleri, Fransa’daki ve diğer ülkelerdeki Fransızca eğitim yapan diğer okullarla ayrıcalıklı ilişkiler kurmaları için uygun ortam sağlama amacına yöneliktir.

Bu seçkin marka, Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından, bakanlıklar arası bir inceleme komisyonunun olumlu görüşü üzerine verilir. Bu inceleme komisyonu, Fransız Dışişleri Bakanlığı, Fransız Milli Eğitim Bakanlığı, Yurt Dışı Fransızca Eğitim Kurumu ve Laik Eğitim Kurumu temsilcilerinden oluşmaktadır.