Fen Lisemiz


FEN LİSESİ

İzmir Özel Tevfik Fikret Fen Lisemiz, yabancı dili Fransızca olan, ilk ve tek Özel Fen Lisesi statüsündedir.

Alanlarında yetkin, uzman personelimizin çalıştığı Program Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme,  Bilgi-İşlem, Rehberlik Servisi gibi modern yaklaşımların belirlediği eğitim destek birimlerine sahip olan lisemizde, Fransızcanın yanı sıra İngilizce de ikinci bir yabancı dil olarak iletişimci yöntem ile öğretilmektedir.

Sınıflarımız, dil öğretimi için gerekli eğitim teknolojisine uygun elektronik araç ve gereçler ile donatılmıştır.

Fransız Hükümeti’nin 2012 yılında dünya ölçeğinde uygulamaya koyduğu “FrancÉducation” markasına sahip
ilk 25 eğitim kurumu arasında bulunan, İzmir Özel Tevfik Fikret Fen Lisesi'nin diploması Fransız makamlarınca
Fransız Bakaloryası’na eşdeğer kabul edilir.

Öğrenciler, mezun oldukları yıl Galatasaray Üniversitesi'nin Fransızca öğretim yapan okullara tanıdığı % 25'lik kontenjandan yararlanarak bu kurumun düzenlediği iç sınav aracılığıyla Galatasaray Üniversitesi’ne yerleşebilmekte,
ayrıca lisans ve lisansüstü programlar için Fransız Üniversiteleri’ne başvurabilmektedirler.