TEFEV


TEVFİK FİKRET EĞİTİM VAKFI (TEFEV)

Yurt dışında, özellikle Fransa ve İsviçre gibi Avrupa ülkelerinde görev alan öğretim üyeleri ve diplomatların bu ülkelerde okuyan çocukları, Ankara'ya döndüklerinde Fransızca ağırlıklı öğretim veren bir ortaöğretim kurumu olmadığından zorluklarla karşılaşmışlardır. Bu eksikliğin giderilmesi için çeşitli görüşmelerde bulunulmuş, konunun eğitim ve öğretim faaliyetlerine ağırlık veren ve özel okul açmak amacına hizmet eden bir dernek kurmakla çözüleceği anlaşılmıştır.
Bunun üzerine, kurucu üyelerinin birçoğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi olan bir grup tarafından Ankara Öğretim Derneği adı altında bir dernek kurulmuş ve kurucular 08 Haziran 1964’te tüzüklerini Ankara Valiliği'ne sunarak derneği resmen faaliyete geçirmişlerdir.
Ankara Öğretim Derneği - AÖD'nin tüzüğünde amaç: “Ankara'da ve diğer illerde Fransızca öğretime
ağırlık veren ilk ve orta dereceli okullar açmak yetkisini elinde bulundurmak” olarak belirlenmiştir.

Ankara Öğretim Derneği (AÖD), kamu yararına çalışan bir dernektir.
Derneğin kurucu üyeleri;
AÖD

 • Prof. Dr. Ekrem Akurgal
 • Prof. Dr. Fikret Arık
 • Fuat Bayramoğlu
 • Prof. Dr. Suat Bilge
 • Prof. Dr. Ali Bozer
 • Prof. Dr. Turhan Esener
 • Prof. Dr. Hicri Fişek
 • Cevat Girin
 • Namık Gökaltay
 • Bülent Kozlu
 • Munis Faik Ozansoy
 • Ferit Şaner
 • Prof. Dr. Bedrettin Tuncel
 • Muammer Uygur’ dur.

Ankara Öğretim Derneği (AÖD), amaca yönelik çalışmalarının daha etkin yürütülmesi ve vakıflara tanınan kolaylıklardan yararlanılabilmesi gibi düşüncelerle işlevlerini 01 Temmuz 1984’ te
Tevfik Fikret Eğitim Vakfı'na (TEFEV) devretmiştir. O tarihten itibaren derneğin çalışmaları
"AÖD TEFEV" tarafından yürütülmektedir.  Bu niteliği, kurumun, öğrenci seçiminde gözetilecek ölçütlerden okul ücretlerinin belirlenmesi, eğitim-öğretim etkinliklerinde daha bağımsız duruşuyla öğrenci ağırlıklı uygulamaları hayata geçirmesindeki seçkinliği ve özerkliğinin belirleyicilerinden olmuştur.

ANKARA ÖĞRETİM DERNEĞİ (AÖD) YÖNETİM KURULU
Başkan
Prof. Dr. Yusuf Sabit AĞAOĞLU

II.Başkan
Prof. Dr. Esra ÖMEROĞLU

Genel Sekreter
Prof. Dr. Lale KARAAĞAÇLIOĞLU

Muhasip
Doç.Dr. Tuğrul KATOĞLU

Üyeler
Nazlı Candan TOKYÜREK

AÖD DENETLEME KURULU
Prof. Dr. Sabih ARKAN
Şevket ÇİZMELİ
Yüksel ŞEN

AÖD TEFEV YÖNETİM KURULU
Başkan
Prof. Dr. Erden KUNTALP
II.Başkan
Prof. Dr. Esra ÖMEROĞLU
Üyeler
Prof. Dr. Zeynel KIRAN
Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU
Pınar Altınok ORMANCI

VERMEIL MADALYASI
 
1960 yılından itibaren Fransız Dili ve Edebiyatı'nın dünyadaki yükselişine katkıda bulunan kişilere verilen "Vermeil Madalyası" 
Tevfik Fikret Eğitim Vakfı Başkanı Prof. Dr. Erden KUNTALP’e verildi.

Okullarımızın Fransız Dili ve Edebiyatı’nın yaygınlaşmasına katkılarından dolayı Fransa Akademisi (Académie Francaise) tarafından verilen "Vermeil Madalyası Ödülü" ödülünü
Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Bernard Emie’nin elinden alan 
Prof. Dr. Erden KUNTALP, bu ödüle layık görülen ilk Türk'tür.