Tarihçe


TARİHÇE


Yurt dışında, özellikle Fransa ve İsviçre gibi Avrupa ülkelerinde görev alan Üniversite Öğretim Üyeleri ve diplomatların bu ülkelerde öğretim gören çocukları Ankara'ya döndüklerinde Fransızca ağırlıklı öğretim veren bir ortaöğretim kurumu olmadığından zorluklarla karşılaşmışlardır. Bu eksikliğin giderilmesi için çeşitli görüşmelerde bulunulmuş, konunun eğitim ve öğretim faaliyetlerine ağırlık veren ve özel bir okul açmak amacına hizmet eden bir dernek kurmakla çözüleceği anlaşılmıştır. Bunun üzerine, kurucu üyelerinin birçoğu A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi olan akademisyenler tarafından "Ankara Öğretim Derneği" adı altında bir dernek kurulmuş ve kurucular 08 Haziran 1964 tarihinde hazırlanan tüzüklerini Ankara Valiliği'ne sunarak, derneği resmen faaliyete geçirmişlerdir. A.Ö.D.'nin Tüzüğü'nde, amaç olarak Ankara'da ve diğer illerde Fransızca öğretime ağırlık veren ilk ve orta dereceli okullar açmak yetkisine sahip olduğu belirtilmiştir.

Ankara Öğretim Derneği, kuruluş ve gerekçesine ve tüzüğünde belirtilen amacına uygun olarak çalışmalarına başlamış ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Ankara Valiliği'ne yapılan başvurular sonucunda, gerekli evraklar ve girişimlerin tamamlanması ile Ankara'da Farabi sokak No:17'de "Ankara Özel Ortaokulu" adıyla, A.Ö.D, Fransızca diline ağırlık veren ilk kuruluşunu 12 Ağustos 1964 tarihinde faaliyete geçirmiş, daha sonra Aşağı Ayrancı - Havuzlu Sokak'a taşınmıştır.
Derneğimizin ve okulun ilk kuruluş yıllarında ne derece zorluklar ve yokluklarla karşılaştığı tahmin ve takdir edilebilir. Ancak, Dernek üyeleri büyük bir gayretle çalışmışlardır.

1970-1971 Öğretim Yılı başında Ankara okulu bugünkü yerine, Dikmen Caddesi'nde yaptırılan binalarına taşınmış, okulun adı AÖD Tevfik Fikret Lisesi olarak tescil ettirilmiş, hazırlık ve lise sınıfları da açılarak öğretime başlamıştır.

Derneğin amaçlarından olmak üzere, İzmirli velilerin ısrarıyla, Fransız St. Joseph Ortaokulu'ndan mezun olan öğrencilerin Fransızca öğretimlerini devam ettirmek için beliren ihtiyaç üzerine, Derneğin İzmir'de de Fransızca diline ağırlık veren bir lise kurması çalışmalarına başlanmış, 1979-1980 öğretim yılında, İzmir Alsancak'ta, Cumhuriyet Bulvarı No:154'te A.Ö.D. İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi kurulmuştur. 1988 yılında da aynı adreste yaptırılan yeni binasına geçmiştir.

ANKARA ÖĞRETİM DERNEĞİ TEVFİK FİKRET EĞİTİM VAKFI'NIN KURULUŞU 
VE KISA TARİHÇESİ 

Bakanlar kurulu'nun 10.06.1966 tarih ve 6/6542 sayılı kararıyla, Kamu Yararına Çalışan Dernekler'den sayılması tescil edilen AÖD'nin, amaca yönelik çalışmalarından ortaya çıkan bazı boşlukları, özellikle tamamen amatörce çalışan ve kendilerini bir kültür hizmetine adayan kişilerin vakitlerinin darlığı nedeniyle, amaca yönelik çalışmaların daha önemlice yürütülmesi, vakıflara tanınan kolaylıklardan yararlanılabilmesi gibi düşüncelerle, A.Ö.D'nin bir Vakıf kurması, tüzüğünün de verildiği yetki ile gündeme gelmiş ve Dernek Yönetim Kurulu 1981 yılında yapılan Genel Kurul Toplantısında bu düşünceyi üyelerine aktarmış ve Genel Kurul'da bu girişim olumlu karşılanmış, gerekli her türlü işlemi yapmak üzere yeni seçilen Prof.Dr. Ali Naim İnan başkanlığındaki A.Ö.D Yönetim Kurulu'na yetki vermiştir. 
Yönetim Kurulu gerekli çalışmalara derhal başlamış, vakfın senedi hazırlanmış, 09.12.1982 tarihinde, kurulacak olan Ankara Öğretim Derneği Tevfik Fikret Eğitim Vakfı'na vergi muafiyeti sağlanması için Maliye Bakanlığı'na başvurulmuştur. İncele ve çalışmaların tamamlanmasıyla, başvurumuzun uygun görülmesi ile birlikte, Bakanlar Kurul'nun 14.04.1982 tarih ve 83/6494 sayılı kararıyla "Vergi Muafiyeti" sağlandığı, Maliye Bakanlığı'nca 07.09.1983 tarih ve (58071) sayılı yazı ile Vakfa bildirilmiştir. 


Vergi Muafiyeti sağlandıktan sonra, Vakfın tescili işlemine geçilmiş Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuş, sonuçta adı A.Ö.D. Tevfik Fikret Eğitim Vakfı olarak belirlenen vakıf, Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 26 Ocak 1984 Tarih ve Karar: 984/009 sayılı kararıyla tescil edilmiş ve Merkezi Sicil'e (775) sayı ile kayıtlanmıştır. A.Ö.D. Yönetim Kurulu kuruluş ve işlevlerini 01.07.1984 tarihinde kurulan Vakfa devretmiştir.

A.Ö.D. TEFEV İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi, 1980 yılında Fransız Kültür Merkezinin arkasındaki küçük barakalarda 70 öğrenci ve 14 öğretmen ile açılmıştır. 

Ankara Öğretim Derneği Tevfik Fikret Eğitim Vakfı tarafından kurulan okulumuz, 1988 yılında Alsancak'taki modern binasına geçmiştir. 

1998-1999 Öğretim Yılı'nda ise, İzmir Özel Tevfik Fikret İlköğretim Okulumuz eğitim-öğretime başlamıştır. 2003 - 2004 öğretim yılında Ege Üniversitesi kampüsüne yapılan yeni ve modern binasına taşınmıştır. Okula başlama, çocuğun yaşamındaki en önemli dönüm noktalarından biri olup alanında yetkin öğretmenler tarafından ana sınıfından 8. sınıfa kadar öğrencilerin akademik, sosyal,sanatsal ve sportif yönden gelişimlerini sağlamaktadır.

Anasınıfında çift dilli eğitim verilmektedir. Binom uygulamasında öğrencinin her iki dili de dengeli bir şekilde yaşayarak ve uygulayarak öğrenmesi sağlanmaktadır. Her iki öğretmen de etkinliklerini uygularken iyi bir iletişim içinde olarak kendi dillerini kullanmaktadırlar. Bu en büyük avantajlardan biridir. Her iki dilin kazanımları farklı olsa da konular yıl boyunca paralel olarak işlenmektedir.


2003-2004 öğretim yılında kurulan
İzmir Özel Tevfik Fikret Fen Lisesi 10 derslik,
1 konferans salonu, 1 spor salonu,
bilgisayar destekli kütüphane,
1 Fizik, 1 Kimya, 1 Biyoloji, 1 Bilgisayar Laboratuarı
olmak üzere toplam 4 adet laboratuar, 1 Video Dersliği, yemekhane ve diğer hobi alanlarıyla
 eğitim-öğretim çalışmalarına devam etmektedir.

 

Öğrenci merkezli, öğrenmeyi, araştırmayı, sorgulamayı, bilgiye ulaşmayı amaçlayan; edinilen bilgileri kullanıp, uygulayarak karşılaşılan yeni problemleri çözüme kavuşturan, sosyal, fen, matematik, zekasını geliştirmenin yanında anadilini en iyi şekilde kullanmayı öğreten çağdaş eğitim felsefesini uyguluyoruz. Okulumuzda öğretim dili Fransızca olup anasınıfından başlayan Fransızca eğitimi ile öğrencilerimizin bu dili en iyi şekilde öğrenmeleri için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Fransızca'nın yanında altıncı sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak İngilizce de verilmektedir. Her öğrencimiz Fransızca dilini kusursuz öğrenecek, ikinci yabancı dil olan İngilizce'yi de iyi düzeyde konuşabilme becerisi kazanacaktır.

Biz, Tevfik Fikret Ailesi olarak,

Okula uyum için gerekli koşulları sağlamayı ve bu süreçte doğabilecek sorunları en aza indirmeyi hedefliyoruz. 
Hızla gelişen okullarımız, başarılı öğretiminin yanında öğrencilerine kişilik kazandıracak, sosyal çevreye uyum sağlamalarını kolaylaştıracak ders dışı eğitsel etkinliklere de önem vermektedir. Her öğrencinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çalışmalar yapabileceği kol ve kulüpler bulunmaktadır. Hafta sonları öğrencilerimize müzik, resim, folklor, voleybol, tiyatro, bilgisayar, ritmik cimnastik dallarında kurslar verilmektedir. Okullarımız, çağdaş ve bilgili kişiler yetiştirmek suretiyle başarısını her yıl arttırmaktadır.