Anadolu Lisemiz


ANADOLU LİSESİ

İzmir Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisemiz, bir kısım derslerini yabancı dilde (Fransızca) yapan, Hazırlık sınıfı bulunan Özel Anadolu Lisesi statüsündedir.

Alanlarında yetkin, uzman personelimizin çalıştığı Program Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme,  Bilgi-İşlem, Rehberlik Servisi gibi modern yaklaşımların belirlediği eğitim destek birimlerine sahip olan lisemizde, Fransızcanın yanı sıra İngilizce’yi de
ikinci bir yabancı dil
olarak iletişimci yöntem ile öğretilmektedir.

Sınıflarımız, dil öğretimi için gerekli eğitim teknolojisine uygun elektronik araç ve gereçler ile donatılmıştır.

Fransız Hükümeti’nin 2012 yılında dünya ölçeğinde uygulamaya koyduğu “FrancÉducation” markasına sahip
25 eğitim kurumu arasında bulunan, diploması Fransız makamlarınca Fransız Bakaloryası’na eşdeğer kabul edilen
İzmir Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi, ÖSYM'nin sonuçlarına göre, başarılı okullar içinde yer almaktadır.

Öğrenciler, mezun oldukları yıl Galatasaray Üniversitesi'nin Fransızca öğretim yapan okullara tanıdığı % 25'lik kontenjandan yararlanarak bu kurumun düzenlediği iç sınav aracılığıyla Galatasaray Üniversitesi’ne yerleşebilmekte,
ayrıca lisans ve lisansüstü programlar için Fransız Üniversiteleri’ne başvurabilmektedirler.