Akademik Bölümler

 

TÜRKÇE

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil bilinçle işlensin. Her kavramı ifade kabiliyeti vardır. Yalnız onun bütün varlıklarını aramak, bulmak, toplamak, onlar üzerinde çalışmak lazımdır.” sözünden hareketle eğitim anlayışını sürdüren Türkçe bölümü öğretmenlerimizin öncelikli amaçları Türkçe dersleri ile ana dilimizin önemini, gücünü ve zenginliğini kavrayıp onu sevgiyle korumaya özen gösteren, edebiyat zevki ve inceliği kazanmış, okuyan, yaşamın her alanını sorgulayan, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, üretken; yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilen, çevresine, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı, saygılı, Atatürk’ün ilkelerini içselleştirip yaşamının bir parçası haline getiren nesiller yetiştirmektir.

MEB’in kazanımlarına uygun olarak okulumuz öğretmenleri ve Ar-Ge birimimizin iş birliğiyle hazırlanan Türkçe programı ve ders kitabıyla dersler sürdürülürken okuma-anlama becerilerini geliştirmek için Türk ve dünya edebiyatının farklı ve seçkin yazarlarının hem klasik hem modern yapıtları seçilir. Türkçe dersi bilindiği üzere çok yönlü bir derstir.

Yaşama doğrudan hazırlayan, bütün derslerle bağlantılı bir alan olduğu için öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal gelişimlerine önem verilir. Dersler de buna uygun biçimde yürütülmektedir. Teknolojinin, sanatın, edebiyatın bütün olanaklarından yararlanılır.

Dil bilgisi farklı etkinlikler aracılığıyla öğretilir; metin yorumlama, değerlendirme çalışmaları kısa filmler, seçkin yazılarla desteklenir. Yaşamla ilgili paylaşımlar yapılır, öğrencilerin kendilerine ve yaşama güveni tam bireyler olmasına olanak sağlanır. Dilsel beceriler dediğimiz dinleme/izleme, dil bilgisi, okuma, konuşma ve yazma becerilerinin bir bütün halinde gelişmesine önem verilir. Bilgiyi beceriyle harmanlayıp içselleştiren öğrencilerimiz

yıl boyunca farklı etkinliklerle buluşmaktadır.

Türkçe dersi konu ve kazanımları ders içinde çeşitli etkinlik ve uygulamalarla pekiştirilir:

 • Yaratıcı drama etkinlikleri ile resim, fotoğraf, şiir ve anıdan yola çıkarak yaratıcı yazma çalışmaları
 • Okunan yapıtların farklı biçimlerde [kitapla ilgili kısa film hazırlama, kitap ve yazarın tanıtıldığı ağ kütüğü(blog) hazırlama, kitabın bir bölümünü canlandırma, kitabı tanıtan bir maket hazırlama] diğer öğrencilerle paylaşımı ve sunumu
 • Gazete ve dergi gibi yayınlar hazırlama
 • Ön araştırmaya dayalı yazılı-sözlü anlatım çalışmaları ve sunumlar
 • Ortaöğretim kurumlarına geçiş sınavına yönelik test çalışmaları

Türkçe dersi konu ve kazanımları ders dışında da çeşitli etkinlik, proje ve uygulamalarla pekiştirilir:

 • Özel Tevfik Fikret Okulları’nın her yıl öğrencilere yönelik düzenlediği “Akademik Adımlar Sempozyumu”nda öğrencilerimizin sunması amacıyla dil bilgisiyle ilgili farklı oyunlar, kitap-film karşılaştırma, okuma alışkanlıklarının araştırılması vb. alanlarda bildiri hazırlamalarına destek olma
 • Öğrenci yazılarının, öğrencilerimizin yazmaya güdülenmelerini sağlamak amacıyla okulumuzun “www.tflyaraticikalemler.blogspot.com.tr” adlı ağ kütüğünde(blog) paylaşımı
 • Her seviyede “Kendi Kitabım” projesi kapsamında öğrencilerimizin yazılarından oluşan kitaplarını çıkarmalarına öncülük etme
 • Her dönem okul içinde ödüllü yazma yarışmaları düzenleme
 • Her dönem her seviyeye yönelik, sene başında belirlenen bir kitabın tartışılıp değerlendirildiği ve sürecin tamamında öğrencilerin etkin olarak rol aldığı “Kitap Tartışması” etkinliği
 • “Ayın Yazarı” etkinliği kapsamında her ay bir yazarı sınıflarda tanıtıp değerlendirme ve bu çalışmaya yönelik okul ve sınıf panoları hazırlama
 • “Edebiyat Sanattır” sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerin sevdikleri yazar ve şairlerin yapıtlarından beğendikleri dizeleri/sözleri derleyip bu dizeleri/ sözleri, görsel sanatlar zümresi iş birliğiyle, seçtikleri nesnelerin (seramik bardak, tabak, tepsi, fincan vb.) üzerine çeşitli malzemelerden yararlanarak işlemesi ve bu ürünlerin düzenlenen kermeste satılmasıyla elde edilen gelirin “Koruncuk Vakfı”na bağışlanması
 • “Kütüphaneler Haftası”nda “Kitap Değişim ve Okuma Günü” etkinliği kapsamında okulumuzun tüm personel, öğretmen ve öğrencilerinin önceden çekilişle belirledikleri arkadaşlarına kendi kütüphanelerinden okudukları bir kitabı veya satın aldıkları bir kitabı armağan edip bu kitapları, o gün öğle tatilinde bahçede birlikte okuması
 • “Dünya Kitap Günü ve Kardeşlik Haftası”nda “Kitap Kardeşim” projesi kapsamında öğrencilerimizin, okulumuza davet ettiğimiz kardeş okul öğrencilerine kitap sergi alanında getirdikleri kitapları tanıtıp armağan etmesi ve karşılığında kardeş okul öğrencilerinin önceden hazırladıkları teşekkür kartını kendilerine vermesi
 • Yazar söyleşileri
 • Öğrencilerin kazanım eksiklerine yönelik bireysel çalışmalar
 • Ortaöğretim kurumlarına geçiş sınavına yönelik etüt çalışmaları