Akademik Bölümler

 

FEN BİLİMLERİ

FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Yetiştirdiği gençleri hayata etkin olarak katabilen, bilime, kendi öz değerlerine, uygarlığa katkıda bulunabilecek, yaratıcı bir nitelik sağlamak amacına yönelmiş olan eğitim modelini temel almaktadır.
Bu amacın gerçekleşmesindeki en temel ilke, gençlerimize olumlu ve rasyonel düşünme yeteneği kazandırmaktır. Sabit fikirlilikten uzak, ufku geniş gençlerimizi yetiştirme yolunda, insanlığa mâl olmuş kültür ve bilim kaynaklarından yararlandırmaktır.

Bu kapsamda bölümümüz Biyoloji, Fizik ve Kimya branşlarında laboratuvar çalışmalarını öğrencilerimizin bireysel ve grup çalışmalarında bilimsel yöntem becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak şekilde düzenlemektedir. Okulumuzda Fen Lisemizin de olması ve bu öğrencilerin  her yıl LGS sınavı sonrasında belirlenen yüzdelik dilime göre puan karşılığında alınması lise son sınıfta özellikle Türkiye de saygın üniversitelerde öğrencilerin artan başarı grafiğini kurulduğundan bu yana olumlu şekilde etkilemektedir.

Bilimi yaşayarak öğrenen Tevfik Fikret’li gençler geleneksel olarak 3 yıldır düzenledikleri “Her Yerde Bilim” etkinliği ile yıl içinde iki kez düzenlenen şenlikte yaptıkları deneyleri halkla paylaşarak  bilimi sevdirmek için çalışırlar. Özellikle ilgi çeken konularla belirledikleri deneyleri bir gün boyunca uzman bir şekilde Alsancak’ta Dominik sokakta oluşturdukları deney standlarında düzenlerler.
Okulumuz, Anadolu lisesinde fizik, kimya, biyoloji dersleri Fransızca olarak yapılmaktadır.

Fen Lisesi öğrencileri eğitimleri süresince Ulusal ve Uluslararası Proje yarışmasına katılma sürecini başarı ile sonuçlandırarak her  yıl Ulusal Tübitak ve MEF proje yarışmalarında  Tevfik Fikretli olmanın farkındalığı ile bizleri gururlandırırlar.

Katılınan Uluslararası Royal Society of Biology kuruluşu tarafından İngiltere’de düzenlenen Biyoloji Olimpiyatları , Toronto Üniversitesi Ulusal Biyoloji Olimpiyatı, Canada Waterloo Üniversitesi “Chem 13 Kimya” Sınavı, Canada Waterloo Üniversitesi “Sir Isaac Newton Fizik” Sınavı örnek olarak verilebilir.

Okulumuzun  Fizik ,Kimya ,Biyoloji laboratuvarlarında her yıl toplamda 500 e yakın deney yapılarak laboratuvarlar yaşanılan ortamlar haline getirilmektedir.

Branşlara yönelik Fransızca ders kitapları, Fransızca deney kitapları, e-tfo çalışmaları, yapılandırmacı eğitim modeli bağlantılı etkinlik çalışmaları, soru bankaları AR-GE birimimiz’le koordineli çalışarak değişen müfredata paralel olarak yenilenmektedir.

Ulusal ve Uluslararası proje yarışmalarında öğrencilerimiz, yaptıkları bilimsel çalışmaları farklı platformlarda tanıtırlarken, Tevfik Fikretli olmanın farklılığını başarı ile aktarmaktadırlar.
Bölümdeki tüm öğretmenlerimiz; öğretme ve öğrenme tutkusu olan, gençleri, uzmanlık alanını seven, iş-meslek etiği anlayışı olan, işbirlikçi çalışma özelliklerine sahip olup öz değerlendirme yaparak kişisel mesleki gelişimi canlı tutan yapıdadırlar.

Eğitimin “okulda öğrendiklerinin hepsini unuttuğunda insanın aklında kalan” olduğu bölümümüzün temel düşüncesidir.

FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Yetiştirdiği gençleri hayata etkin olarak katabilen, bilime, kendi öz değerlerine, uygarlığa katkıda bulunabilecek, yaratıcı bir nitelik sağlamak amacına yönelmiş olan eğitim modelini temel almaktadır.
Bu amacın gerçekleşmesindeki en temel ilke, gençlerimize olumlu ve rasyonel düşünme yeteneği kazandırmaktır. Sabit fikirlilikten uzak, ufku geniş gençlerimizi yetiştirme yolunda, insanlığa mâl olmuş kültür ve bilim kaynaklarından yararlandırmaktır.

Bu kapsamda bölümümüz Biyoloji, Fizik ve Kimya branşlarında laboratuvar çalışmalarını öğrencilerimizin bireysel ve grup çalışmalarında bilimsel yöntem becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak şekilde düzenlemektedir. Okulumuzda Fen Lisemizin de olması ve bu öğrencilerin  her yıl LGS sınavı sonrasında belirlenen yüzdelik dilime göre puan karşılığında alınması lise son sınıfta özellikle Türkiye de saygın üniversitelerde öğrencilerin artan başarı grafiğini kurulduğundan bu yana olumlu şekilde etkilemektedir.

Bilimi yaşayarak öğrenen Tevfik Fikret’li gençler geleneksel olarak 3 yıldır düzenledikleri “Her Yerde Bilim” etkinliği ile yıl içinde iki kez düzenlenen şenlikte yaptıkları deneyleri halkla paylaşarak  bilimi sevdirmek için çalışırlar. Özellikle ilgi çeken konularla belirledikleri deneyleri bir gün boyunca uzman bir şekilde Alsancak’ta Dominik sokakta oluşturdukları deney standlarında düzenlerler.
Okulumuz, Anadolu lisesinde fizik, kimya, biyoloji dersleri Fransızca olarak yapılmaktadır.

Fen Lisesi öğrencileri eğitimleri süresince Ulusal ve Uluslararası Proje yarışmasına katılma sürecini başarı ile sonuçlandırarak her  yıl Ulusal Tübitak ve MEF proje yarışmalarında  Tevfik Fikretli olmanın farkındalığı ile bizleri gururlandırırlar.

Katılınan Uluslararası Royal Society of Biology kuruluşu tarafından İngiltere’de düzenlenen Biyoloji Olimpiyatları , Toronto Üniversitesi Ulusal Biyoloji Olimpiyatı, Canada Waterloo Üniversitesi “Chem 13 Kimya” Sınavı, Canada Waterloo Üniversitesi “Sir Isaac Newton Fizik” Sınavı örnek olarak verilebilir.

Okulumuzun  Fizik ,Kimya ,Biyoloji laboratuvarlarında her yıl toplamda 500 e yakın deney yapılarak laboratuvarlar yaşanılan ortamlar haline getirilmektedir.

Branşlara yönelik Fransızca ders kitapları, Fransızca deney kitapları, e-tfo çalışmaları, yapılandırmacı eğitim modeli bağlantılı etkinlik çalışmaları, soru bankaları AR-GE birimimiz’le koordineli çalışarak değişen müfredata paralel olarak yenilenmektedir.

Ulusal ve Uluslararası proje yarışmalarında öğrencilerimiz, yaptıkları bilimsel çalışmaları farklı platformlarda tanıtırlarken, Tevfik Fikretli olmanın farklılığını başarı ile aktarmaktadırlar.
Bölümdeki tüm öğretmenlerimiz; öğretme ve öğrenme tutkusu olan, gençleri, uzmanlık alanını seven, iş-meslek etiği anlayışı olan, işbirlikçi çalışma özelliklerine sahip olup öz değerlendirme yaparak kişisel mesleki gelişimi canlı tutan yapıdadırlar.

Eğitimin “okulda öğrendiklerinin hepsini unuttuğunda insanın aklında kalan” olduğu bölümümüzün temel düşüncesidir.