Akademik Bölümler

 

SOSYAL BİLİMLER

SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ

Sosyal Bilimler Bölümü; derslerinde öğrencilerimizin Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiş, evrensel insan hakları ve demokrasi değerlerini tanıyan ve bu değerlere bağlı olan, eleştirel düşünme becerisine sahip, toplumsal eşitlik ve bireysel özgürlükleri savunan, okuma-yazma- araştırma ve tartışma yeterliliğine sahip, güncel farklı alanlardaki gelişmeleri ilişkilendirip neden- sonuç ilişkisi kurabilecek bireyler olarak yetişmesi için yol göstericilik yapmaktadır.

Öğrencilerimize günlük yaşamda farklı yaklaşımlarla karşılaştıklarında çatışma yerine empati kurma becerileri kazandırma, uygarca tartışabilme ve uzlaşma kültürü edinmelerini sağlamak için eğitim yılı içerisinde konferans, panel, forum gibi birçok farklı içerikte etkinlikler düzenlenmektedir.

Etkinliklerde katılım, paylaşım,  kendini ifade edebilme ve düşüncelerini açıklama fırsatı bulan öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve ‘Dünya Vatandaşı Olma’ bilinci kazandırmak için çaba harcanmaktadır. Öğrencilerimizin kendilerini ve çevrelerini tanıması,  evrensel ölçülerde donanım kazanması, entelektüel bilgi birikimine sahip olması için kent içi, kent dışı ve yurt dışı geziler yapılmakta, sergi, bienal,  sempozyum gibi etkinliklere katılmaları sağlanmaktadır.

Bu doğrultuda Tarih 9 ve T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük derslerinde okullarımızda hazırlanmış kaynaklar da kullanılmaktadır. Felsefe derslerinde de “Felsefi Metin Çözümlemeleri” adlı kurumlarımız bünyesinde hazırlanmış olan kaynak kullanılmaktadır.

Bölümümüz öğrenmeyi yaşam biçimine dönüştürmüş, deneyimli öğretmenlerimizden oluşmaktadır. Öğretmenlerimiz rehberliğinde ulusal ve uluslararası yarışmalara da katılan öğrencilerimiz entelektüel birikime sahip, genel kültürü olan, farklı kültürlere saygılı bireyler olarak yetişmektedirler.