Akademik Bölümler

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ

İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesinin çok dilli, çok kültürlü ortamının en önemli bileşenlerinden biri de Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’dür.

Bölümümüz, ana dili öğretiminin dünyaya açılan, düşünen, yorumlayan bir öğrenci kitlesi için öneminin farkındadır. Öğrencilerimizin dil-kültür etkileşimini en iyi biçimde sağlayabilmeleri adına okulumuzda özel bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı dersleri programı Hazırlık sınıfından 12. sınıf düzeyine kadar Türk ve dünya edebiyatından seçkin metinlerin tematik yöntemlerle işlenmesiyle oluşturulmuş; programımız öğrencilerin etkin okuma, anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmeye dönük etkinliklerle zenginleştirilmiştir.Bu amaçla öğrencilerimiz her gün 15 dakikalık okuma saatleri ile Avrupa’ya örnek olmuştur.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü her yıl öğrencilere her dönemde en az iki edebi yapıt okutmayı, bu yapıtları değerlendirmeyi, kültür sanat etkinlikleri, imza söyleşi günleri düzenlemeyi, kitap tartışmaları, paneller, anma günleri, okul gazetesi çıkarmayı, yazma ve okuma kulüpleri oluşturmayı, Türkçe tiyatroyu sahneye koymayı hedefler ve uygular. Bu uygulamalarda öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerini destekler ve artırır.

İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi öğrencileri, Türk Dili ve Edebiyatı öğretim programı ile kendilerini tanıma ve yaşamı anlamlandırma yolunda yetkin sanat eserleriyle karşılaşır, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri için desteklenmektedirler.

Okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, sadece üniversite sınavında başarı elde etmeyi değil bunun yanında öğrencilerin daima yararlanabilecekleri birçok sanatsal-yaşamsal beceriyi de öğrencilerine kazandırmayı amaçlamaktadır.