Akademik Bölümler

 

BEDEN EĞİTİMİ

İlkokul

Öğrencilerimizin gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir kişiliğe sahip bireyler olarak yetişmelerinde sporun ve Beden Eğitimi dersinin çok önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz.

Beden Eğitimi derslerinin temel amacı; öğrencilerimizin zihin-beden bütünlüğünün gelişimine, sinir- kas ve eklem koordinasyonuna yaşam boyu sporun sağlığa faydaları konusunda bilinçlendirilmelerine, işbirliği ve takım ruhu içerisinde hareket etme becerisine, kurallara göre davranma alışkanlığı kazanmalarına, güven duygusunu pekiştirmelerine yardımcı olmaktır.

Sporda başarının en temel şartı; spor bilincinin küçük yaşta kazandırılması ve yeteneklerin keşfedilerek doğru yönlendirme ve eğitimlerle geliştirilmesidir. Bunun bilinci içinde öğrencilerimize spor yapma alışkanlığını ilkokul çağında kazandırmak için çalışıyor, beceri ve yetenekleri doğrultusunda onları çeşitli spor branşlarına ve okul takımlarına yönlendiriyoruz. Öğrencilerimizin spor sayesinde kazandıkları disiplin, zorlukların üstesinden gelme becerisi, özgüven gibi nitelikleri eğitim ve sosyal hayatlarına da yansıtarak daha başarılı bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz.

Beden Eğitimi Dersi Genel Amaçlarımız

Öğrencilerimiz;

  • İyi duruş alışkanlığı kazanır,
  • Sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar kazanır,
  • İşbirliği içinde çalışma birlikte davranma alışkanlığı kazanır,
  • Sosyal gelişimini sağlayan tavır ve alışkanlıklar kazanır,
  • Vücut sistemlerini güçlendirir ve geliştirir.
  • Sinir-kas ve eklem koordinasyonunu geliştirir.
  • Sporun sağlığa yararlarını kavrayarak boş zamanlarını sportif faaliyetler ile değerlendirmeye istekli olur.

Okulumuzda sahip olduğumuz bütün olanakları kullanarak, Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimizin farklı sporlarda uygulayacakları değişik motor becerilerini geliştirerek başta oyunlar olmak üzere Basketbol, Voleybol, Hentbol, Bale, Jimnastik gibi spor etkinlikleri ile küçük yaşlardan itibaren tanışmalarını sağlıyor ve becerileri arttıkça ilgi alanlarına göre takım ya da grup çalışmalarına yönlendiriyoruz.

Yıl içerisinde öğrencilerimizin etkinlikleri derslerle sınırlı kalmayıp, okul takımlarımız, sınıflar arası yapılan yarışma ve turnuvalar ile öğrencilerimiz serbest zamanlarını değerlendirme fırsatı bulmaktadırlar.

Ortaokul

İzmir Özel Tevfik Fikret Ortaokulu’muzda; yetenekli ve disiplinli bireyler yetiştirmek, Beden Eğitimi dersiyle, öğrencilerimizin gelişim özellikleri dikkate alınarak onların zihin, ahlak, duygu bakımından dengeli, sağlıklı, mutlu, yaratıcı, üretken fertler olmasını sağlamak amaç edinilmiştir. Derslerde uygulanan yöntemler farklı disiplinlerin kazanımlarını pekiştirmede öğrencilerimize olanak sağlar. Bu ders, ilkokullardaki Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinin ortaokullardaki devamıdır. Program, öğrencilerin fiziksel, bilişsel, duygusal ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmayı; yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılımını sağlamayı hedefler. Öğrencilerimizi Beden Eğitimi derslerinde hareket aracılığıyla öğrenme keşiflerine sürükler. İzmir Özel Tevfik Fikret Ortaokulu’ndan mezun olan her öğrenci birçok spor branşı hakkında donanımlı bir teknik-taktik, beceri ve kültüre sahip olur.
Ders Dışı Etkinliklerimiz;

  • Geleneksel Atatürk Koşusu (1200m)
  • Geleneksel Sınıflar Arası Sportif Turnuvalar (Futbol, Voleybol, Basketbol)
  • Geleneksel Tenis Turnuvası

Beden Eğitimi Öğretmenleri olarak, farklı branşlarda okulumuzu temsil eden öğrencilerimizin, diğer özel ve devlet okulları sporcuları ile kendilerini ifade etme ortamı oluşturup kaynaşmalarını sağlamak, sporun evrensel boyutlarındaki sevgi, dostluk ve fair-play ilkelerinin benimsenmesine katkıda bulunmaya çalışmaktayız.

Okulumuzdaki spor tesislerimiz, Beden Eğitimi derslerinin dışında okul takımlarının antrenmanları, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirme açısından da sürekli olarak kullanılmaktadır ve “spor” gündelik yaşamın bir parçası halindedir.