Akademik Bölümler

 

MATEMATİK

İnsanoğIu bir gün sonsuza dek yaşamayı matematikle bulacaktır.”
Ord. Prof. Dr. Cahit Arf

İzmir Özel Tevfik Fikret Ortaokulu Matematik Bölümü olarak en önemli hedefimiz; öğrencilerimizi akademik yönden en üst seviyeye çıkarabilmektir. Bu hedefe ulaşmak için izlediğimiz yol; dersi kolay, anlaşılır hale getirerek ve matematiği sevdirerek başlamaktır.

Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirmek, özgüven oluşturmak, bilimsel merakı geliştirmek, matematiğin sanatla ve hayatla ilişkisini kurdurtabilmek, soyut kavramları somut kavramlara aktarabilen, araştıran, sorgulayan, keşfederek öğrenen gençler yetiştirebilmek için çalışmalar yapılmaktadır.

Bu çalışmalar;

  • Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş sınavları için alt sınıf seviyelerinden çalışmalara başlamak
  • 21.yüzyılın öğrenme hedeflerini ve yaklaşımlarını takip ederek, GeoGebra, Cabri 3D gibi yazılımlar kullanarak, öğrencilerin teknolojiyle uyum içerisinde çalışmalarını sağlamak
  • Yaparak, yaşayarak, çoklu zekâ kuramlarını kullanarak öğrenme sürecinde çevreyle bağlantı kurmalarını sağlamak
  • Çabuk düşünebilme ve karar verebilme yeteneğini geliştirmek, geleceğin matematikçilerini keşfetmek adına TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları’na ve Kanguru Matematik Yarışmaları gibi yarışmalara katılmak
  • Öğrenciler arası işbirliği bilincini geliştirmek amacıyla sınıflar Matematik Yarışmaları düzenlemek
  • Matematiksel yeteneklerini, problem çözme ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek adına bölümümüz tarafından kurulan Akıl Oyunları Kulübü ile zekâ ve strateji oyunları oynatmaktır.