Akademik Bölümler

 

FRANSIZCA

NEDEN FRANSIZCA?
Fransızca konuşmak, özünde dünya vatandaşı olmanın temelidir. Beş kıtada konuşulan en önemli dillerdendir.Latin dilleri öğrenmede ayrıcalıktır. Dünyada ikiyüzmilyondan fazla bu dili konuşan (Frankofon) vardır. Dünyanın ünlü üniversitelerine (La Sorbonne, Pierre ve Marie Curie Üniversitesi, vb.) veya Grandes Écoles'lara (HEC, Polytechnique, ESSEC) başvurma da, eğitim görme şansına sahip olmak ve uluslararası kabul görmüş bir diploma almaya hak kazanmak demektir.

Uluslararası İlişkilerin Dili:
Fransızca hem çalışma dili hem de BM, UNESCO, NATO, Avrupa Birliği, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Kızılhaç'taki iki resmi dilden biridir. Öğrencilerimiz her sene hem Türkiye’de hem de Fransa’da düzenlenen MUN (Model United Nation) etkinliklerine katılmaktadır. NATO Parlamenter Asamble (NATO PA) modelinin iki dilli (Fransızca ve İngilizce) simülasyon konferansı olan İZMİRNATO etkinliğini her sene Aralık ayında frankofon okulların katılımlarıyla gerçekleştirmekteyiz. Etkinlikte çeşitli komisyonlarda toplam 183 öğrenci delege olarak, 33 öğrenci admin ve haberci olarak görev aldı.

Düşünme ve Tartışma Dili:
Fransızca, düşünceyi yapılandıran ve eleştirel düşünceyi geliştiren analitik bir dildir. Büyük filozofların (Descartes, Sartre veya Derrida) ve ünlü bilim adamlarının (Pierre ve Marie Curie, Pasteur, Georges Charpak ...) dilidir. 11. sınıf öğrencilerimiz her sene edebi ve felsefi güncel konularla ilgili bakış açılarını tartışmayı ve sunmayı öğrenmek adına diğer frankofon okullar ile münazara etkinlikleri gerçekleştirmektedirler.

Aydınlanma Dili:
Fransızca, “Aydınlanma” yüzyılının filozofları tarafından taşınan ve İnsan Hakları fikrinin dünyaya yayılmasına yardımcı olan evrenselci ideallerin dilidir. Öğrencilerimiz derslerde sadece Fransız dilini değil, edebiyatını, kültürünü ve felsefesini de öğreniyorlar.

Yaratıcı Bir Dil:
Fransızca genellikle tiyatro sahnesinde konuşulur. Fransızca tiyatro kulübümüz her sene eser sahneleyip, Ankara Frankofon Tiyatro Festivali “Tevfik d’Or”’a ve yurt dışı tiyatro festivallerine katılıp ödül almaktadırlar.

Uluslararası Sınırsız Geçerliliği Olan DELF-DALF Sınavları:

Öğrencilerimiz tüm dünyada kabul gören Fransızca yeterlilik sınavlarına derslerde öğretmenlerimizle hazırlanmaktadırlar. Ayrıca sene sonunda hedeflenen seviyeler şu şekildedir:

Hazırlık sınıfı  - B1
9. Sınıf – B1.2 / B2.1
10. Sınıf – B2.2
11. Sınıf – C1.1
12. Sınıf – C1.2 / C2

Öğrencilerimizin başarılarını yükseltmek adına, sene içinde her dönem B2 ve C1 düzeylerinde DELF-DALF deneme sınavları uygulanmaktadır.

Ulusal Sınavlara Hazırlık:
Lise son öğrencilerimiz derslerde GS İç sınavına ve YDT’ye (Yabancı Dil Testi) tecrübeli öğretmenlerimizle oluşturulan ek program ile hazırlanmaktadırlar.