Akademik Bölümler

 

TEKNOLOJİ TASARIM

"Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır." 

M. Kemal ATATÜRK


Günümüzde teknoloji; temel ve uygulamalı bilimlerin verilerinin yaratıcı süreçler içerisinde üretime dönüştürülmesini, kullanımını ve toplumsal etkilerinin çözümlenmesini kapsayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji, insan hayatının kalitesini artırmak amacıyla yaratıcılık ve zekânın; bilim, sanat, mühendislik, ekonomi ve sosyal çalışmayla oluşturulan bir bireşimidir. Herhangi bir şeyi daha iyi, daha hızlı, daha kolay, daha ekonomik ve daha verimli yapma girişimidir. Tasarım, zihinde canlandırılan biçimdir. Farklılıkları bulma, hayal kurma, sorgulama, yaratıcı ve eleştirel düşünme, akıl yürütme gibi üst düzey zihinsel süreçlerin tasarım yapmada önemli bir yeri vardır. İkisi arasındaki ilişkide öncelikli zihinsel süreç olarak yaratıcılık, karşımıza çıkmaktadır.
 
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programının  vizyonu , kendisinin ve toplumun yarınına, sorunların farkına varan, çözümler üreten, yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, düşüncelerini kurgulayan ve ifade eden, öğrenmeyi öğrenen, sorgulayan, girişimci, değişim ve gelişime açık, sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmektir. Ders sürecinde ; 

 1. PROBLEMİ  TANIMLAMA
 2. BİLGİ TOPLAMA 
 3. YARATICILIK VE BULUŞ SÜRECİ
 4. ÇÖZÜM BULMA
 5. UYGULAMA

aşamaları izlenirken 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programında  öğrencilerin  ;

 

 • Merak eden, soru sormaktan çekinmeyen, gözlem ve araştırma yapmaya hevesli bir kişiliğe sahip olmaları,
 • Çevresindeki olay ve mekanlar arasındaki ilişkiyi kendine has bir bakış açısıyla değerlendirmeleri,
 • Karşılaştıkları güçlükleri yenmek için özgün çözümler üretmeleri,
 • Öz güvenini, hayal gücünü ve estetik duygularını geliştirmeleri,
 • Kendisi ve çevresi ile barışık, rekabete ve yeni yaşantılar edinmeye açık olmaları,
 • Bağımsız olarak düşünme alışkanlığı edinmeleri,
 • Özgün tasarımlar ortaya çıkarmaları,
 • Aldığı kararları değerlendirmeleri ve sorumluluklarını taşımaları,
 • Gelecek ile ilgili kurgular yapmaları,
 • Teknolojik gelişmeler karşısında kendilerini yenilemeleri,
 • Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade etmeleri amaçlanmaktadır.