Akademik Bölümler

 

GÖRSEL SANATLAR

"Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır." 

M. Kemal ATATÜRK


 Çağımızda eğitim, bilim ve sanatın işbirliğine dayandırılmalıdır. Sanatın da, bilimin de amacı, insana hizmet etmek ve yeniyi keşfetmektir. Sanata ve duyguların eğitimine önem veren okul ya da eğitim sistemlerinde duygular eğitilirken zihinsel yeteneklerin, düşüncenin ve zekânın da geliştiği gözlenmektedir. Sanat, duygu ve düşünce arasındaki iç içe geçmiş bağlantıyı vurgularken öğrenme ve gelişim sürecinin de etkin bir yardımcısıdır.

Sanat eğitiminin örgün ve yaygın eğitim içindeki tanımını şöyle yapmak mümkündür: Kişinin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmek, yetenek ve yaratıcılığını estetik bir seviyeye ulaştırmak amacıyla yapılan eğitim faaliyetlerinin tümü.

Sanat öğretimi sonucu kazandırılacak sanat eğitimi, kişilik eğitiminin bir parçasıdır. Her yaratıcı eğitim anlayışı gibi sanat eğitimi de sosyolojik, psikolojik, kültürel, tinsel ve cinsel kimliğe ait gelişimleri içerir. Bu kimliğin oluşmasında önemli olan nokta, kişiliğin ve belleğin gelişiminde hedeflenen, nitelikli sanat duyarlığını kazandırmaktır

Okulumuz resim öğretmenleri ile ARGE ekibi tarafından hazırlanan Görsel Sanatlar programının vizyonu  ‘sanatsal duyarlığı – görüşü gelişmiş ve bunu yaşamına yansıtabilen bireylerin yetişmesidir.”.

Bunun  için çok yönlü bir sanat eğitimine ihtiyaç vardır. “Görsel Sanatlar ” dersi programımızın  vizyonu şu boyutlardan oluşturulmuştur:

Görsel Biçimleme Öğeleri

 • Sanat Kültürü
 • Sanat Eleştirisi
 • Estetik
 • Sanat Terminolojisi
 • Müze Kültürü

Öğrenme süreci yaşam boyu sürer. Sanat eğitiminin de yaşam boyu sürmesi gerektiğini düşündüğümüzden öğrencilerimizin ,

 • görsel biçimleme öğelerinde yer alan uygulamalarla çevresindeki dünyayı algılamalarını kendilerine göre oluşturmaları,
 • sanat kültüründe tarihsel süreci aşamalı bir şekilde inceleyerek kültürlenme süreci geçirmeleri,
 • sanat eleştirisinde çeşitli sorgulamalarla bir yapıta “bakan” değil, onu görüp anlamlandıran oluşumlar içine girmeleri,
 • estetik boyutunda kendi estetiksel görüşlerine yardımcı olacak örnekleri incelemeleri,
 • sanat terminolojisi ile kendi sanatsal bakış açılarına çeşitlilik sağlamaları,
 • müze eğitimi ile yaşamlarındaki birçok değere anlam katmaları istenmektedir