Akademik Bölümler

 

FEN BİLİMLERİ

FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Yetiştirdiği gençleri hayata etkin olarak katabilen, bilime, kendi öz değerlerine, uygarlığa katkıda bulunabilecek, yaratıcı bir nitelik sağlamak amacına yönelmiş olan eğitim modelini temel almaktadır.
Bu amacın gerçekleşmesindeki en temel ilke, gençlerimize olumlu ve rasyonel düşünme yeteneği kazandırmaktır. Sabit fikirlilikten uzak, ufku geniş gençlerimizi yetiştirme yolunda, insanlığa mâl olmuş kültür ve bilim kaynaklarından yararlandırmaktır.

Bu kapsamda bölümümüz Biyoloji, Fizik ve Kimya branşlarında laboratuvar çalışmalarını öğrencilerimizin bireysel ve grup çalışmalarında bilimsel yöntem becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak şekilde düzenlemektedir. Okulumuzda Fen Lisemizin de olması ve bu öğrencilerin  her yıl LGS sınavı sonrasında belirlenen yüzdelik dilime göre puan karşılığında alınması lise son sınıfta özellikle Türkiye de saygın üniversitelerde öğrencilerin artan başarı grafiğini kurulduğundan bu yana olumlu şekilde etkilemektedir.

Bilimi yaşayarak öğrenen Tevfik Fikret’li gençler geleneksel olarak 3 yıldır düzenledikleri “Her Yerde Bilim” etkinliği ile yıl içinde iki kez düzenlenen şenlikte yaptıkları deneyleri halkla paylaşarak  bilimi sevdirmek için çalışırlar. Özellikle ilgi çeken konularla belirledikleri deneyleri bir gün boyunca uzman bir şekilde Alsancak’ta Dominik sokakta oluşturdukları deney standlarında düzenlerler.
Okulumuz, Anadolu lisesinde fizik, kimya, biyoloji dersleri Fransızca olarak yapılmaktadır.

Fen Lisesi öğrencileri eğitimleri süresince Ulusal ve Uluslararası Proje yarışmasına katılma sürecini başarı ile sonuçlandırarak her  yıl Ulusal Tübitak ve MEF proje yarışmalarında  Tevfik Fikretli olmanın farkındalığı ile bizleri gururlandırırlar.

Katılınan Uluslararası Royal Society of Biology kuruluşu tarafından İngiltere’de düzenlenen Biyoloji Olimpiyatları , Toronto Üniversitesi Ulusal Biyoloji Olimpiyatı, Canada Waterloo Üniversitesi “Chem 13 Kimya” Sınavı, Canada Waterloo Üniversitesi “Sir Isaac Newton Fizik” Sınavı örnek olarak verilebilir.

Okulumuzun  Fizik ,Kimya ,Biyoloji laboratuvarlarında her yıl toplamda 500 e yakın deney yapılarak laboratuvarlar yaşanılan ortamlar haline getirilmektedir.

Branşlara yönelik Fransızca ders kitapları, Fransızca deney kitapları, e-tfo çalışmaları, yapılandırmacı eğitim modeli bağlantılı etkinlik çalışmaları, soru bankaları AR-GE birimimiz’le koordineli çalışarak değişen müfredata paralel olarak yenilenmektedir.

Ulusal ve Uluslararası proje yarışmalarında öğrencilerimiz, yaptıkları bilimsel çalışmaları farklı platformlarda tanıtırlarken, Tevfik Fikretli olmanın farklılığını başarı ile aktarmaktadırlar.
Bölümdeki tüm öğretmenlerimiz; öğretme ve öğrenme tutkusu olan, gençleri, uzmanlık alanını seven, iş-meslek etiği anlayışı olan, işbirlikçi çalışma özelliklerine sahip olup öz değerlendirme yaparak kişisel mesleki gelişimi canlı tutan yapıdadırlar.

Eğitimin “okulda öğrendiklerinin hepsini unuttuğunda insanın aklında kalan” olduğu bölümümüzün temel düşüncesidir.

FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Yetiştirdiği gençleri hayata etkin olarak katabilen, bilime, kendi öz değerlerine, uygarlığa katkıda bulunabilecek, yaratıcı bir nitelik sağlamak amacına yönelmiş olan eğitim modelini temel almaktadır.
Bu amacın gerçekleşmesindeki en temel ilke, gençlerimize olumlu ve rasyonel düşünme yeteneği kazandırmaktır. Sabit fikirlilikten uzak, ufku geniş gençlerimizi yetiştirme yolunda, insanlığa mâl olmuş kültür ve bilim kaynaklarından yararlandırmaktır.

Bu kapsamda bölümümüz Biyoloji, Fizik ve Kimya branşlarında laboratuvar çalışmalarını öğrencilerimizin bireysel ve grup çalışmalarında bilimsel yöntem becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak şekilde düzenlemektedir. Okulumuzda Fen Lisemizin de olması ve bu öğrencilerin  her yıl LGS sınavı sonrasında belirlenen yüzdelik dilime göre puan karşılığında alınması lise son sınıfta özellikle Türkiye de saygın üniversitelerde öğrencilerin artan başarı grafiğini kurulduğundan bu yana olumlu şekilde etkilemektedir.

Bilimi yaşayarak öğrenen Tevfik Fikret’li gençler geleneksel olarak 3 yıldır düzenledikleri “Her Yerde Bilim” etkinliği ile yıl içinde iki kez düzenlenen şenlikte yaptıkları deneyleri halkla paylaşarak  bilimi sevdirmek için çalışırlar. Özellikle ilgi çeken konularla belirledikleri deneyleri bir gün boyunca uzman bir şekilde Alsancak’ta Dominik sokakta oluşturdukları deney standlarında düzenlerler.
Okulumuz, Anadolu lisesinde fizik, kimya, biyoloji dersleri Fransızca olarak yapılmaktadır.

Fen Lisesi öğrencileri eğitimleri süresince Ulusal ve Uluslararası Proje yarışmasına katılma sürecini başarı ile sonuçlandırarak her  yıl Ulusal Tübitak ve MEF proje yarışmalarında  Tevfik Fikretli olmanın farkındalığı ile bizleri gururlandırırlar.

Katılınan Uluslararası Royal Society of Biology kuruluşu tarafından İngiltere’de düzenlenen Biyoloji Olimpiyatları , Toronto Üniversitesi Ulusal Biyoloji Olimpiyatı, Canada Waterloo Üniversitesi “Chem 13 Kimya” Sınavı, Canada Waterloo Üniversitesi “Sir Isaac Newton Fizik” Sınavı örnek olarak verilebilir.

Okulumuzun  Fizik ,Kimya ,Biyoloji laboratuvarlarında her yıl toplamda 500 e yakın deney yapılarak laboratuvarlar yaşanılan ortamlar haline getirilmektedir.

Branşlara yönelik Fransızca ders kitapları, Fransızca deney kitapları, e-tfo çalışmaları, yapılandırmacı eğitim modeli bağlantılı etkinlik çalışmaları, soru bankaları AR-GE birimimiz’le koordineli çalışarak değişen müfredata paralel olarak yenilenmektedir.

Ulusal ve Uluslararası proje yarışmalarında öğrencilerimiz, yaptıkları bilimsel çalışmaları farklı platformlarda tanıtırlarken, Tevfik Fikretli olmanın farklılığını başarı ile aktarmaktadırlar.
Bölümdeki tüm öğretmenlerimiz; öğretme ve öğrenme tutkusu olan, gençleri, uzmanlık alanını seven, iş-meslek etiği anlayışı olan, işbirlikçi çalışma özelliklerine sahip olup öz değerlendirme yaparak kişisel mesleki gelişimi canlı tutan yapıdadırlar.

Eğitimin “okulda öğrendiklerinin hepsini unuttuğunda insanın aklında kalan” olduğu bölümümüzün temel düşüncesidir.


FRANSIZCA

NEDEN FRANSIZCA?
Fransızca konuşmak, özünde dünya vatandaşı olmanın temelidir. Beş kıtada konuşulan en önemli dillerdendir.Latin dilleri öğrenmede ayrıcalıktır. Dünyada ikiyüzmilyondan fazla bu dili konuşan (Frankofon) vardır. Dünyanın ünlü üniversitelerine (La Sorbonne, Pierre ve Marie Curie Üniversitesi, vb.) veya Grandes Écoles'lara (HEC, Polytechnique, ESSEC) başvurma da, eğitim görme şansına sahip olmak ve uluslararası kabul görmüş bir diploma almaya hak kazanmak demektir.

Uluslararası İlişkilerin Dili:
Fransızca hem çalışma dili hem de BM, UNESCO, NATO, Avrupa Birliği, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Kızılhaç'taki iki resmi dilden biridir. Öğrencilerimiz her sene hem Türkiye’de hem de Fransa’da düzenlenen MUN (Model United Nation) etkinliklerine katılmaktadır. NATO Parlamenter Asamble (NATO PA) modelinin iki dilli (Fransızca ve İngilizce) simülasyon konferansı olan İZMİRNATO etkinliğini her sene Aralık ayında frankofon okulların katılımlarıyla gerçekleştirmekteyiz. Etkinlikte çeşitli komisyonlarda toplam 183 öğrenci delege olarak, 33 öğrenci admin ve haberci olarak görev aldı.

Düşünme ve Tartışma Dili:
Fransızca, düşünceyi yapılandıran ve eleştirel düşünceyi geliştiren analitik bir dildir. Büyük filozofların (Descartes, Sartre veya Derrida) ve ünlü bilim adamlarının (Pierre ve Marie Curie, Pasteur, Georges Charpak ...) dilidir. 11. sınıf öğrencilerimiz her sene edebi ve felsefi güncel konularla ilgili bakış açılarını tartışmayı ve sunmayı öğrenmek adına diğer frankofon okullar ile münazara etkinlikleri gerçekleştirmektedirler.

Aydınlanma Dili:
Fransızca, “Aydınlanma” yüzyılının filozofları tarafından taşınan ve İnsan Hakları fikrinin dünyaya yayılmasına yardımcı olan evrenselci ideallerin dilidir. Öğrencilerimiz derslerde sadece Fransız dilini değil, edebiyatını, kültürünü ve felsefesini de öğreniyorlar.

Yaratıcı Bir Dil:
Fransızca genellikle tiyatro sahnesinde konuşulur. Fransızca tiyatro kulübümüz her sene eser sahneleyip, Ankara Frankofon Tiyatro Festivali “Tevfik d’Or”’a ve yurt dışı tiyatro festivallerine katılıp ödül almaktadırlar.

Uluslararası Sınırsız Geçerliliği Olan DELF-DALF Sınavları:

Öğrencilerimiz tüm dünyada kabul gören Fransızca yeterlilik sınavlarına derslerde öğretmenlerimizle hazırlanmaktadırlar. Ayrıca sene sonunda hedeflenen seviyeler şu şekildedir:

Hazırlık sınıfı  - B1
9. Sınıf – B1.2 / B2.1
10. Sınıf – B2.2
11. Sınıf – C1.1
12. Sınıf – C1.2 / C2

Öğrencilerimizin başarılarını yükseltmek adına, sene içinde her dönem B2 ve C1 düzeylerinde DELF-DALF deneme sınavları uygulanmaktadır.

Ulusal Sınavlara Hazırlık:
Lise son öğrencilerimiz derslerde GS İç sınavına ve YDT’ye (Yabancı Dil Testi) tecrübeli öğretmenlerimizle oluşturulan ek program ile hazırlanmaktadırlar.


MATEMATİK

MATEMATİK BÖLÜMÜ

İnsanlar kendileri için önemli olan ve ilgi duydukları şeyleri öğrenme eğilimindedir. Bu nedenle derslerimiz ilgi çekici, yaşamla bağı kurulmuş ve farklı öğrenme biçimlerine uygun bir yapıda öğrenciye sunulmaktadır.

Öğrencinin yorumları ve düşünceleriyle derse aktif katılımı sağlanmaktadır. Bu süreçte öğrencinin kavramlar ve bilgiler arasında mantıksal ilişkiler kurması beklenir.
Günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabileceği stratejiler geliştirmesine destek olunur.

Mantıksal ilişkileri bulmak ve bu ilişkileri anlamak, bulunan bu ilişkileri sınıflandırmak ve bu ilişkilerin doğruluğunu kanıtlamak, doğruluğu kanıtlanan bu ilişkileri genellemek ve hayata taşıyıp uygulayabilmek öğrencilerimizin kazanmasını istediğimiz temel çalışma esaslarıdır.

Matematik programımız, öğrencilerin olumlu duyuşsal gelişimini de akademik becerileri kadar dikkate almaktadır. Bu düşünce çerçevesinde öğrencilerimizin matematiğin gücünü ve güzelliğini fark etmeleri,bir problemi çözerken sabırlı olmaları, matematiği öğrenebileceklerine inanç duymaları hedeflenmektedir.

Bu hedefler doğrultusunda öğrencilerimiz, Kangourou ve SansFrontieres Matematik Yarışmaları’na 9-10 ve 11. sınıf düzeylerinde hazırlanmakta ve katılmakta, istekli olanlar Tübitak Matematik Olimpiyatları’na, Cahit Arf Matematik Yarışması ve İzmir okulları arasında gerçekleştirilen diğer Matematik yarışmalarına katılmaktadırlar.

Tüm bu çalışmaların sonucunda öğrencilerimiz, matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek, bunlar arasında ilişkiler kurabilecek, günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında öğrendiklerini kullanabilecektir.


TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ

İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesinin çok dilli, çok kültürlü ortamının en önemli bileşenlerinden biri de Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’dür.

Bölümümüz, ana dili öğretiminin dünyaya açılan, düşünen, yorumlayan bir öğrenci kitlesi için öneminin farkındadır. Öğrencilerimizin dil-kültür etkileşimini en iyi biçimde sağlayabilmeleri adına okulumuzda özel bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı dersleri programı Hazırlık sınıfından 12. sınıf düzeyine kadar Türk ve dünya edebiyatından seçkin metinlerin tematik yöntemlerle işlenmesiyle oluşturulmuş; programımız öğrencilerin etkin okuma, anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmeye dönük etkinliklerle zenginleştirilmiştir.Bu amaçla öğrencilerimiz her gün 15 dakikalık okuma saatleri ile Avrupa’ya örnek olmuştur.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü her yıl öğrencilere her dönemde en az iki edebi yapıt okutmayı, bu yapıtları değerlendirmeyi, kültür sanat etkinlikleri, imza söyleşi günleri düzenlemeyi, kitap tartışmaları, paneller, anma günleri, okul gazetesi çıkarmayı, yazma ve okuma kulüpleri oluşturmayı, Türkçe tiyatroyu sahneye koymayı hedefler ve uygular. Bu uygulamalarda öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerini destekler ve artırır.

İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi öğrencileri, Türk Dili ve Edebiyatı öğretim programı ile kendilerini tanıma ve yaşamı anlamlandırma yolunda yetkin sanat eserleriyle karşılaşır, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri için desteklenmektedirler.

Okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, sadece üniversite sınavında başarı elde etmeyi değil bunun yanında öğrencilerin daima yararlanabilecekleri birçok sanatsal-yaşamsal beceriyi de öğrencilerine kazandırmayı amaçlamaktadır.

İNGİLİZCE

İNGİLİZCE BÖLÜMÜ

Öğrencilerimize dil eğitimindeki dört temel beceri olan dilbilgisi, okuma, yazma, konuşma becerilerini edindirmekteyiz. Öğrencilerimizin İngilizceyi günlük hayatlarında da rahatça kullanmalarını, İngilizceyi eğitim ve çalışma hayatlarında etkin bir biçimde kullanmalarını, üniversiteye başladıklarında hazırlık atlama sınavlarında başarılı olmalarını hedeflemekteyiz.

Öğrencilerimizin KET, PET, FIRST CERTIFICATE, IELTS, TOEFL gibi uluslararası geçerliliği olan İngilizce sınavlarında başarılı olmalarını, İngilizceyi yazarak, konuşarak kısaca yaşayarak, içselleştirerek edinmelerini sağlamaktayız. Her yıl düzenlediğimiz English day etkinliği ile öğrencilerimiz  her sürecini kendilerinin oluşturdukları unutulamayan süreci bizlere yaşatmaktadırlar.
 
Öğrencilerimizin PETFCE/ IELTS ve TOEFL sınavlarında yüksek başarı elde ederek mezun olmalarını hedeflemekteyiz. Bütün bu çalışmalarımızın, velilerimizden aldığımız dönütlerin ve öğrencilerimizin başarılarının ‘Tevfik Fikret Okulları’nda İngilizce ikinci yabancı dildir’ algısını değiştirdiğini, okulumuzun iki dilli olduğunu kanıtladığını düşünüyoruz.


SOSYAL BİLİMLER

SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ

Sosyal Bilimler Bölümü; derslerinde öğrencilerimizin Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiş, evrensel insan hakları ve demokrasi değerlerini tanıyan ve bu değerlere bağlı olan, eleştirel düşünme becerisine sahip, toplumsal eşitlik ve bireysel özgürlükleri savunan, okuma-yazma- araştırma ve tartışma yeterliliğine sahip, güncel farklı alanlardaki gelişmeleri ilişkilendirip neden- sonuç ilişkisi kurabilecek bireyler olarak yetişmesi için yol göstericilik yapmaktadır.

Öğrencilerimize günlük yaşamda farklı yaklaşımlarla karşılaştıklarında çatışma yerine empati kurma becerileri kazandırma, uygarca tartışabilme ve uzlaşma kültürü edinmelerini sağlamak için eğitim yılı içerisinde konferans, panel, forum gibi birçok farklı içerikte etkinlikler düzenlenmektedir.

Etkinliklerde katılım, paylaşım,  kendini ifade edebilme ve düşüncelerini açıklama fırsatı bulan öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve ‘Dünya Vatandaşı Olma’ bilinci kazandırmak için çaba harcanmaktadır. Öğrencilerimizin kendilerini ve çevrelerini tanıması,  evrensel ölçülerde donanım kazanması, entelektüel bilgi birikimine sahip olması için kent içi, kent dışı ve yurt dışı geziler yapılmakta, sergi, bienal,  sempozyum gibi etkinliklere katılmaları sağlanmaktadır.

Bu doğrultuda Tarih 9 ve T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük derslerinde okullarımızda hazırlanmış kaynaklar da kullanılmaktadır. Felsefe derslerinde de “Felsefi Metin Çözümlemeleri” adlı kurumlarımız bünyesinde hazırlanmış olan kaynak kullanılmaktadır.

Bölümümüz öğrenmeyi yaşam biçimine dönüştürmüş, deneyimli öğretmenlerimizden oluşmaktadır. Öğretmenlerimiz rehberliğinde ulusal ve uluslararası yarışmalara da katılan öğrencilerimiz entelektüel birikime sahip, genel kültürü olan, farklı kültürlere saygılı bireyler olarak yetişmektedirler.


UYGULAMALI DERSLER

UYGULAMALI DERSLER

BEDEN EĞİTİMİ
Bölümümüz dünyadaki spor gerçeğinin farkında, evrensel nitelikte araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, çözüm odaklı, özgün ve estetik değerlere sahip çağdaş bir spor eğitimi vermeyi hedeflemektedir. Öğrencilerimizi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda branşlara yönlendirip onlara takım ruhunu ve spor kültürünü kazandırarak bunu yaşamları boyunca içselleştirmelerini sağlamaktayız.

Okul takımı branşlarımız  Voleybol, Basketbol , Futbol, Tenis , Masatenisi , Atıcılık ve Danstır.
Bireysel branşlarımız Eskrim , Taekwondo,  Su topu, Windsurf, Yelken, Binicilik, Triatlon, Kayak ,Buz Pateni ve Atletizmdir.

MÜZİK
Müzik, insanın ruhunu besleyen en güzel eylemlerden biridir. Müzik yapmak ise, aklın ve duyguların eşit oranda bir araya geldiği nadir olaylardandır. Akıl size doğru olanı nasıl yapacağınızın, duygularınızı matematiksel olarak nasıl dile getireceğinizin yolunu çizer.
Müzik eğitimimizle, bu iki ögenin bir araya gelerek oluşturduğu projeler, enstrüman ve orkestra çalışmaları, müzikal gösteriler, ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarıya imza atacak öğrenciler yetiştirmekteyiz.


GÖRSEL SANATLAR
Görsel sanatlar alanındaki temel kavram ve uygulamalar konusunda bilgi, beceri ve anlayışa sahip, görsel sanatlar ile ilgili tartışmalara etkin olarak katılan ve bu tartışmaları değerlendiren, görsel sanatların doğası ve kökenini inceleyen, değerini sorgulayan, öğrenciler yetiştirmekteyiz.

Güncel kültür-sanat nesnelerini/tasarımlarını bilinçli olarak izleyen, kendi kültürü ile diğer kültürlere ait kültürel mirasın değerini anlayan ve onları koruyan, görsel sanat çalışmalarında bilgi, malzeme, beceri, teknik ile teknolojiyi etkin ve güvenli bir şekilde kullanan ve diğer disiplinlerle ilişkilendiren, sanat alanında etik davranış gösteren, sanat alanıyla ilgili meslekleri tanıyan bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.
 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
 “Yazılım sanatçılık ve mühendisliğin harika bir kombinasyonudur.” Bill Gates

Problem çözme, bilgi işlemsel ve analitik düşünme, iletişim ve işbirliği içinde çalışabilme becerileri çağımızın en önemli becerileri arasında yer almaktadır. İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi olarak bu becerileri kazandırmak için algoritma oluşturma, programlama dilleri, mekatronik alanlarında gerek derslerimizde gerekse kulüp çalışmalarımızda yer vermekteyiz. Yazılım geliştirme bireylerin olaylara farklı bakış açıları getirerek hayata hazırlanma aşamalarına büyük katkı sağladığını düşünmekteyiz.

Bahçeşehir Üniversitesi-İstanbul Saint Benoit Fransız Lisesi ortaklığında düzenlenen "Bence Robotik... Robotlarla Hayatı Paylaşalım, Notre Dame de Sion Lisesi tarafından Frankofon okullar arasında düzenlenen Code Cup Yarışması , Bilim Kahramanları FLL turnuvaları vb yarışmalar düzenli öğrencilerimizin katıldığı platformlardan sadece bazılarıdır.


REHBERLİK SERVİSİ

REHBERLİK SERVİSİ

Okulumuzda, önleyici ve gelişimsel rehberlik yaklaşımını esas alan kapsamlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik programı uygulanmaktadır. Kapsamlı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programında öğrenci gelişimi “kişisel, eğitsel, mesleki” gelişim temel alınarak tüm öğrencileri kapsayacak şekilde ele alınmaktadır.

Rehberlik servisimiz, öğrencilerin okula gelmesiyle başlayan süreçte, okulun tanıtımını ve öğrencilerin uyum süreçlerini gerçekleştirerek onların okulun bir parçası olmasını sağlar.
Öğrencilerimiz, lise yaşantıları boyunca derslerde beraber olacak arkadaşları, öğretmenleri ve okulda çalışan her bir personelle beraber geçirilecek zamanın nasıl daha verimli kullanacakları konusunda bilgilendirilirler.

Rehberlik çalışmaları;
Hazırlık ve 9. sınıflar için tanışma, bilgilendirme ve uyum çalışmaları ile
10. sınıflar için “İlk Meslek Kariyerim” ve alan seçimi görüşmeleri ile
11. sınıflar için İstanbul ,Ankara üniversite tanıtım gezileri ve “Meslek Tanıtım Günü” etkinlikleri ile
12. sınıflar için yurtdışı başvuruları, Galatasaray Üniversitesi iç sınav başvuruları ve YKS için ek çalışmalar ve deneme sınavları, tercih dönemi ile yoğun bir şekilde planlanmaktadır.

Tüm bu çalışmalara ek olarak, tüm sınıf düzeylerinde, öğrencilerin akademik takipleri, arkadaş ilişkileri, karar verme ve kendi sorumluluğunu üstlenme çalışmaları, etkin çalışma yöntemleri için okulda düzenli uygulanan (etüt çalışmaları),zaman yönetimini verimli bir şekilde gerçekleştirme çalışmaları, mesleki yönlendirmelere yardımcı olacak ölçme-değerlendirme testlerinin uygulanması, günceli takip etmek için konuklarımızla yapılan söyleşiler, öğrencilerle ilgi ve yeteneklerine uygun kulüp çalışmalarına yönlendirme görüşmeleri, öğretmen-öğrenci ilişkilerini takip edebilmek için her hafta sınıf rehber öğretmenleri ile yapılan düzenli görüşmeler, veli bilgilendirme seminerleri gibi pek çok konuda veli ve öğrencilerimize destek olmaktayız.