Akademik Bölümler

 

FEN BİLİMLERİ

Fen Bilimleri dersimizin temelinde, hayata farklı bakış açılarıyla bakan, araştırma yapmayı seven, bilimsel bilgileri sorgulayan, beraberinde de eleştirel düşünebilen ve yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmek amaçlanır.

Ders İçi ve Ders Dışı Etkinliklerimiz

Amaçlarımızı gerçekleştirirken değişik öğrenme-öğretme metotlarından yararlanılmaktadır.

Soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası, probleme dayalı öğrenme, araştırma- gözlem, deney yapma, proje tasarlama, grup çalışmaları gibi farklı öğrenme yöntemleri ve bununla birlikte yaptığımız etkinliklerle dersin işleyişi zenginleştirilmektedir.

Öğrencilerimiz, laboratuvarda çalışma alışkanlığı kazanmaları ve deney yapabilmeleri amacıyla haftada 2 ders saatini laboratuvarda geçirmektedir.

E-TFO çalışmamızla öğrencilerimizin derste işlenen konuları evde tekrar etmeleri, alıştırma yapabilmeleri ve kendi öğrenme süreçlerini takip etmelerine destek olunmaktadır.

Ders dışı yaptığımız etkinliklerimizden ‘Deney Şenliği’ ve ‘Fen Sergisi’ çalışmaları

tüm 5, 6, 7 ve 8. Sınıf düzeylerinde gerçekleştirilir ve öğrencilerimizin bilimsel süreç becerileri kazanmaları amaçlanır. Bu etkinliklerin yanı sıra 5, 6, ve 7. Sınıf öğrencilerimizle ‘Fen Günlüğü’ çalışması da yapılmakta ve öğrencilerimizin hem bilimsel yayınları takip etmeleri hem de öğrendikleri bilimsel bilgileri sınıfta arkadaşlarıyla paylaşmaları sağlanmaktadır.

Öğrencilerimizin teknolojik çalışmalara farkındalıklarını arttırmak ve öğrendikleri bilgileri zihinlerinde somutlaştırmaları adına, 4D uygulama çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Fen Bilimleri ve Bilim Uygulamaları dersinde öğrenilen konuların daha da pekiştirilmesi amacıyla öğrencilerimizin yaptığı çeşitli tasarım, düzenek ve modelleme çalışmaları yıl boyunca sergilenmektedir. Böylece diğer öğrencilerimizle yapılan çalışmaların paylaşılmasına da imkan tanınmaktadır.

Ankara okulumuzla ortaklaşa yürütülen Akademik Adımlar adlı sempozyumda gönüllü olan öğrencilerimiz, yaptıkları sunumlarda projelerini, ders içinde kullanılabilecek kendilerinin tasarladığı materyalleri paylaşarak bilimsel bir çalışma yapmayı ve yaptığı çalışmayı sunma fırsatı yakalarlar.

Gerçekleştirdiğimiz Gezilerimiz

 • Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi
 • Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi
 • Ege Üniversitesi Biyoloji Laboratuarı
 • EBİLTEM
 • Sasalı Doğal Yaşam Parkı
 • Kuş Cenneti
 • Bilim Müzeleri
 • Uzay Kampı ile bilim merkezleri ve üniversitelerin yıl içinde gerçekleştirdikleri bilimsel etkinlikler.

Katıldığımız Ulusal ve Uluslararası Turnuva ve Yarışmalar

Fen ve teknolojinin bir arada olduğu uygulamalı etkinliklerden ‘Robot çalışmaları’ kapsamında First Lego Leauge turnuvalarına katılım sağlanmaktadır. Takım öğrencilerimizin, dünya çapında her yıl değişen temaya yönelik proje geliştirmeleri, bu projeyi sunmaları ve bu süreçte takım çalışmasının önemini kavradıkları bir deneyim yaşamaktadırlar.

MEB ve TÜBİTAK işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Bu Benim Eserim Yarışması’na katılım sağlanmaktadır. Bu çalışmalar süresince öğrencilerimizin bilimsel çalışmalar yapabilmesi yolunda onları desteklemekteyiz.


MATEMATİK

İnsanoğIu bir gün sonsuza dek yaşamayı matematikle bulacaktır.”
Ord. Prof. Dr. Cahit Arf

İzmir Özel Tevfik Fikret Ortaokulu Matematik Bölümü olarak en önemli hedefimiz; öğrencilerimizi akademik yönden en üst seviyeye çıkarabilmektir. Bu hedefe ulaşmak için izlediğimiz yol; dersi kolay, anlaşılır hale getirerek ve matematiği sevdirerek başlamaktır.

Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirmek, özgüven oluşturmak, bilimsel merakı geliştirmek, matematiğin sanatla ve hayatla ilişkisini kurdurtabilmek, soyut kavramları somut kavramlara aktarabilen, araştıran, sorgulayan, keşfederek öğrenen gençler yetiştirebilmek için çalışmalar yapılmaktadır.

Bu çalışmalar;

 • Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş sınavları için alt sınıf seviyelerinden çalışmalara başlamak
 • 21.yüzyılın öğrenme hedeflerini ve yaklaşımlarını takip ederek, GeoGebra, Cabri 3D gibi yazılımlar kullanarak, öğrencilerin teknolojiyle uyum içerisinde çalışmalarını sağlamak
 • Yaparak, yaşayarak, çoklu zekâ kuramlarını kullanarak öğrenme sürecinde çevreyle bağlantı kurmalarını sağlamak
 • Çabuk düşünebilme ve karar verebilme yeteneğini geliştirmek, geleceğin matematikçilerini keşfetmek adına TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları’na ve Kanguru Matematik Yarışmaları gibi yarışmalara katılmak
 • Öğrenciler arası işbirliği bilincini geliştirmek amacıyla sınıflar Matematik Yarışmaları düzenlemek
 • Matematiksel yeteneklerini, problem çözme ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek adına bölümümüz tarafından kurulan Akıl Oyunları Kulübü ile zekâ ve strateji oyunları oynatmaktır.

İNGİLİZCE

 • Öğrencilerimize dil eğitimindeki dört temel beceri olan dilbilgisi, okuma, yazma, konuşma becerilerini edindirmek,
 • Öğrencilerimizin İngilizceyi günlük hayatlarında da rahatça kullanmalarını sağlamak,
 • Öğrencilerimizin çift dille entelektüel bir dünya insanı olmalarını sağlamak,
 • Öğrencilerimizin İngilizceyi eğitim ve çalışma hayatlarında etkin bir biçimde kullanmalarını sağlamak,
 • Öğrencilerimizin üniversiteye başladıklarında hazırlık atlama sınavında başarılı olmalarını sağlamak,
 • Öğrencilerimizin KET, PET, FIRST CERTIFICATE, IELTS, TOEFL gibi uluslararası geçerliliği olan İngilizce sınavlarında başarılı olmalarını sağlamak,
 • Öğrencilerimizin İngilizce dilini yazarak, konuşarak, anlayarak, kısaca yaşayarak, içselleştirerek edinmelerini sağlamak,
 • Öğrencilerimizin İngilizce dilini sevmelerini sağlamak vizyonumuzdur.
 • İlköğretimde İngilizce derslerimiz 5. Sınıfta başlamaktadır. Yoğun ve etkin bir İngilizce programı ile öğrencilerimizi CEF’e göre belirlenmiş olan A1, A2;                       lisede B1, B2 düzeylerine erişmelerini sağlamaktayız.
 • Ders içi materyallerimiz Oxford yayınevine ait olan “Got it” ders kitapları ve interaktif CD’leridir. Bunların dışında çok sayıda ekstra materyal ve destek yayınları kullanılmaktadır.
 • Her bir dersimizde ve sınavlarımızda İngilizce öğrenimindeki dört beceriyi ölçmekteyiz. (Reading-Writing-Listening-Speaking) 

TÜRKÇE

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil bilinçle işlensin. Her kavramı ifade kabiliyeti vardır. Yalnız onun bütün varlıklarını aramak, bulmak, toplamak, onlar üzerinde çalışmak lazımdır.” sözünden hareketle eğitim anlayışını sürdüren Türkçe bölümü öğretmenlerimizin öncelikli amaçları Türkçe dersleri ile ana dilimizin önemini, gücünü ve zenginliğini kavrayıp onu sevgiyle korumaya özen gösteren, edebiyat zevki ve inceliği kazanmış, okuyan, yaşamın her alanını sorgulayan, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, üretken; yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilen, çevresine, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı, saygılı, Atatürk’ün ilkelerini içselleştirip yaşamının bir parçası haline getiren nesiller yetiştirmektir.

MEB’in kazanımlarına uygun olarak okulumuz öğretmenleri ve Ar-Ge birimimizin iş birliğiyle hazırlanan Türkçe programı ve ders kitabıyla dersler sürdürülürken okuma-anlama becerilerini geliştirmek için Türk ve dünya edebiyatının farklı ve seçkin yazarlarının hem klasik hem modern yapıtları seçilir. Türkçe dersi bilindiği üzere çok yönlü bir derstir.

Yaşama doğrudan hazırlayan, bütün derslerle bağlantılı bir alan olduğu için öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal gelişimlerine önem verilir. Dersler de buna uygun biçimde yürütülmektedir. Teknolojinin, sanatın, edebiyatın bütün olanaklarından yararlanılır.

Dil bilgisi farklı etkinlikler aracılığıyla öğretilir; metin yorumlama, değerlendirme çalışmaları kısa filmler, seçkin yazılarla desteklenir. Yaşamla ilgili paylaşımlar yapılır, öğrencilerin kendilerine ve yaşama güveni tam bireyler olmasına olanak sağlanır. Dilsel beceriler dediğimiz dinleme/izleme, dil bilgisi, okuma, konuşma ve yazma becerilerinin bir bütün halinde gelişmesine önem verilir. Bilgiyi beceriyle harmanlayıp içselleştiren öğrencilerimiz

yıl boyunca farklı etkinliklerle buluşmaktadır.

Türkçe dersi konu ve kazanımları ders içinde çeşitli etkinlik ve uygulamalarla pekiştirilir:

 • Yaratıcı drama etkinlikleri ile resim, fotoğraf, şiir ve anıdan yola çıkarak yaratıcı yazma çalışmaları
 • Okunan yapıtların farklı biçimlerde [kitapla ilgili kısa film hazırlama, kitap ve yazarın tanıtıldığı ağ kütüğü(blog) hazırlama, kitabın bir bölümünü canlandırma, kitabı tanıtan bir maket hazırlama] diğer öğrencilerle paylaşımı ve sunumu
 • Gazete ve dergi gibi yayınlar hazırlama
 • Ön araştırmaya dayalı yazılı-sözlü anlatım çalışmaları ve sunumlar
 • Ortaöğretim kurumlarına geçiş sınavına yönelik test çalışmaları

Türkçe dersi konu ve kazanımları ders dışında da çeşitli etkinlik, proje ve uygulamalarla pekiştirilir:

 • Özel Tevfik Fikret Okulları’nın her yıl öğrencilere yönelik düzenlediği “Akademik Adımlar Sempozyumu”nda öğrencilerimizin sunması amacıyla dil bilgisiyle ilgili farklı oyunlar, kitap-film karşılaştırma, okuma alışkanlıklarının araştırılması vb. alanlarda bildiri hazırlamalarına destek olma
 • Öğrenci yazılarının, öğrencilerimizin yazmaya güdülenmelerini sağlamak amacıyla okulumuzun “www.tflyaraticikalemler.blogspot.com.tr” adlı ağ kütüğünde(blog) paylaşımı
 • Her seviyede “Kendi Kitabım” projesi kapsamında öğrencilerimizin yazılarından oluşan kitaplarını çıkarmalarına öncülük etme
 • Her dönem okul içinde ödüllü yazma yarışmaları düzenleme
 • Her dönem her seviyeye yönelik, sene başında belirlenen bir kitabın tartışılıp değerlendirildiği ve sürecin tamamında öğrencilerin etkin olarak rol aldığı “Kitap Tartışması” etkinliği
 • “Ayın Yazarı” etkinliği kapsamında her ay bir yazarı sınıflarda tanıtıp değerlendirme ve bu çalışmaya yönelik okul ve sınıf panoları hazırlama
 • “Edebiyat Sanattır” sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerin sevdikleri yazar ve şairlerin yapıtlarından beğendikleri dizeleri/sözleri derleyip bu dizeleri/ sözleri, görsel sanatlar zümresi iş birliğiyle, seçtikleri nesnelerin (seramik bardak, tabak, tepsi, fincan vb.) üzerine çeşitli malzemelerden yararlanarak işlemesi ve bu ürünlerin düzenlenen kermeste satılmasıyla elde edilen gelirin “Koruncuk Vakfı”na bağışlanması
 • “Kütüphaneler Haftası”nda “Kitap Değişim ve Okuma Günü” etkinliği kapsamında okulumuzun tüm personel, öğretmen ve öğrencilerinin önceden çekilişle belirledikleri arkadaşlarına kendi kütüphanelerinden okudukları bir kitabı veya satın aldıkları bir kitabı armağan edip bu kitapları, o gün öğle tatilinde bahçede birlikte okuması
 • “Dünya Kitap Günü ve Kardeşlik Haftası”nda “Kitap Kardeşim” projesi kapsamında öğrencilerimizin, okulumuza davet ettiğimiz kardeş okul öğrencilerine kitap sergi alanında getirdikleri kitapları tanıtıp armağan etmesi ve karşılığında kardeş okul öğrencilerinin önceden hazırladıkları teşekkür kartını kendilerine vermesi
 • Yazar söyleşileri
 • Öğrencilerin kazanım eksiklerine yönelik bireysel çalışmalar
 • Ortaöğretim kurumlarına geçiş sınavına yönelik etüt çalışmaları

SOSYAL BİLGİLER

Özel Tevfik Fikret Okulları’nın misyonu doğrultusunda çalışmalarını yürüten Sosyal Bilgiler Bölümü, Atatürk devrimlerine bağlı, ulusal kültüründen feyz alarak evrensel düşünebilen, ekolojiye duyarlı, dünyada yaşanan problemlerin çözümünde sosyal bilimlerin önemini bilen ve bu doğrultuda problem çözme becerisi gelişmiş, farklı tarih ve mekânlarda yaşanmış olay ve olgularla yaşadığı dönemdeki olay ve olgular arasında bağ kurabilen, ülkemizin ve dünyamızın etkin ve entelektüel bireylerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Derslerimizi öğrenmede mekânın ve çevresel uyarıcıların önemini dikkate alarak ve öğrencinin görerek ve dokunarak öğrenmesine olanak veren Sosyal Bilgiler dersliğinde yapmaktayız.

Öğrencilerimizde geliştirmeye çalıştığımız akademik beceriler:

 1. Zamanı ve Mekânı Algılama: Olayların ne zaman, hangi sırayla ve nerede meydana geldiğini belirleme kapasitesini içeren zaman ve mekân algısıdır. Zaman ve mekân algısı, olaylar arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve neden - sonuç ilişkilerinin açıklanması için ön koşuldur.
 2. Kavrama: Belge, bulgu ya da verilerden hareketle olaylar ve ilişkileri anlama kapasitesini içeren kavrama becerisi, olayları çözümlemek ve değerlendirmek için alt yapı sağlar.
 3. Analiz ve Yorum: Olay, oluşum, ortam, dönem, kurum ya da düşünceleri, bunlara etki eden tüm faktörleri ve bunlarla ilgili farklı bakış açılarını çözümleyici bir yaklaşımla inceleme ve karşılaştırma analiz becerisi kapsamındadır. Yapılan karşılaştırma sonucunda, farklı bakış açılarının doğruluğu, geçerliği ya da tutarlığı hakkında bir sonuca ulaşmak ise yorum becerisi kapsamında ele alınmaktadır.
 4. Araştırma: Bilimsel sorular oluşturmak, bunlara yönelik olarak elde edilen verileri sorgulamak, bunları düzenleyip kanıtlarla desteklenmiş yeni yorum ya da açıklamalara ulaşmaktır.
 5. Problem Çözme: Sorun, anlaşmazlık ya da ikilemlerle yüzleşmek, bunları analiz etmek, bunlara yönelik yeni çözümler üretmek ve üretilen çözümleri değerlendirmektir.

Sosyal Bilgiler Dersinde Uyguladığımız Yöntem ve Teknikler:

Sosyal Bilgiler dersini bilgiler yığınından çıkarıp doğrudan hayatın içinde yer aldığını göstermek amacıyla derslerimizde yapılandırmacı anlayışla öğrenci merkezli yöntem ve teknikler kullanıyoruz. Bunları

 • Etkileşim ağırlıklı yöntem ve teknikler
 • Bireysel ağırlıklı (öğrenme stilleri farklılıklarına dayalı) yöntem ve teknikler
 • Yaşantılara dayalı yöntem ve teknikler olarak sınıflandırabiliriz.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler:

5.sınıflarımızın Sosyal Bilgiler derslerinde öncelikli amacımız öğrencilerimize Sosyal Bilgiler dersinin hayatlarının içinde olduğunu hissettirmek ve onların Sosyal Bilgilerin temel kavramlarını öğrenmelerini sağlamaktır.

Birey ve Toplum öğrenme alanında öğrencilerin birey olduklarını ve çocuk olarak haklara sahip olduklarını öğreniyoruz.

Kültür ve Miras öğrenme alanında ülkesinin kültürel yönden zenginliğini ve bu kültürün bir parçası ve devamlılığını sağlamanın etkin bir öğesi olduğumuzu, Atatürk ilke ve devrimleri arasındaki ilişkiyi kurmayı, devrimlerin öncesi ve sonrasını karşılaştırmayı öğreniyoruz.

“İnsanlar, Yerler ve Çevreler” ve “Üretim, Dağıtım ve Tüketim” öğrenme alanlarında yaşadığı bölgenin coğrafyasıyla ekonomisi arasındaki ilişkiyi tanımakla beraber, ekonomideki insan etkisini, üretime katkıda bulunma konusunda görüş oluşturmayı, iş birliği yaparak üretime dayalı yeni fikirler geliştirmeyi, insanların doğal ortamı değiştirme ve ondan yararlanma şekillerine kanıtlar vermeyi öğreniyoruz.

Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanında bilim insanlarının ortak özelliklerini, Atatürk’ün bilime verdiği önemi ve bilimsel yayınları takip etmenin önemini işliyoruz.

Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler öğrenme alanında toplumun temel ihtiyaçlarıyla

bu ihtiyaçlara hizmet eden kurumları ilişkilendirmeyi, resmi kurum ve STK’ları öğreniyoruz.

Güç, Yönetim ve Toplum Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların varlığını ve gerekliliğini, ulusal egemenlik ve bağımsızlık sembollerine değer vermeyi öğreniyoruz.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler:

Birey ve toplum öğrenme alanında yakın çevresindeki bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu fark eden, olgular ve görüşler arasındaki farkı gören, bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini bilen, Sosyal Bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını anlayan, bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapan, Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler vermeyi başaran öğrenciler yetiştiriyoruz.

İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanında konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlamayı, dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunmayı, örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunmayı öğreniyoruz.

Kültür ve Miras öğrenme alanında Türk tarihinin başlangıcı ve Anadolu’nun Türk yurdu olmasının serüvenini öğreniyoruz.

Üretim, Tüketim, Dağıtım öğrenme alanında ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek, bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini Türkiye’nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerileri tasarlamayı, doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini tartışmayı ve nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişmesindeki rolünü öğreniyoruz.

Küresel Bağlantılar öğrenme alanında ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini, kaynaklar ve ihtiyaçlar açısından ve Türk Cumhuriyetleri, komşu ve diğer ülkelerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi Atatürk’ün milli dış politika anlayışı açısından değerlendirmeyi, ülkemizin diğer ülkelerle doğal afetlerde ve çevre sorunlarında dayanışma ve işbirliği içinde olmasının önemini öğreniyoruz.

Güç, Yönetim ve Toplum öğrenme alanında demokratik yönetimlerde yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı, din ve vicdan özgürlüğü ile düşünce özgürlüğüne sahip olunması gerektiğini öğreniyoruz.

Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanında bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin yaratıcı fikirler ileri sürmeyi ve uygulama ve eserlerinden yola çıkarak Atatürk’ün akılcılığa ve bilime verdiği önemi öğreniyoruz.

7.Sınıf Sosyal Bilgiler

Birey ve Toplum öğrenme alanında iletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve davranışlarıyla karşılaştırmayı, doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve kitle iletişim özgürlüğü arasındaki bağlantıyı, kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği kavramlarını ve Atatürk’ün iletişime verdiği önemi öğreniyoruz.

İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanında tablo ve grafiklerden yararlanarak, ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili verileri yorumlamayı, örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışmayı öğreniyoruz.

Kültür ve Miras öğrenme alanında Osmanlı İmparatorluğu’nun büyük bir güç olarak ortaya çıkışını, farklı milletlerin nasıl bir arada yaşayabildiğini ve bir devletin hangi tarihsel hatalarla yıkılabileceğini öğreniyoruz.

Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanında bilimin tarihsel gelişimini ve hangi koşullarda bilimsel çalışmaların gelişebildiğini öğreniyoruz.

Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğrenme alanında tarih boyunca ekonomik gelişimde ticaret yollarına hakim olmanın ve üretimin önemini işliyoruz.

Güç, Yönetim ve Toplum öğrenme alanında Tarihsel süreçte Türk devletlerinde yönetim şekli ve egemenlik anlayışındaki değişim ve sürekliliğini ve siyasî partilerin, sivil toplum örgütlerinin, medyanın ve bireylerin, gündemi ve yönetimin karar alma süreçlerini ne şekilde etkilediğini örnekler üzerinden tartışmayı öğreniyoruz.

Küresel Bağlantılar öğrenme alanında küresel sorunların çözümlerinin yaşama geçirilmesinde kişisel sorumluluğumuzu ve düşünce, sanat ve edebiyat ürünlerinin, doğal varlıkların ve tarihi çevrelerin ortak miras öğesi olarak yaşatılmasında insanlığın sorumluluğunu öğreniyoruz.

8.Sınıf T.C. İnkîlâp Tarihi ve Atatürkçülük

Ulusal lider ve önderimiz Atatürk’ün hayatını onun bir lider olarak ortaya çıktığı süreçteki tarihsel koşulları, lider olma sürecini, Osmanlı Devleti’nin son savaşı olan I.Dünya Savaşı’ndan sonra ülkemizden yaşanan işgalleri, bunun karşısında halkın bölgesel mücadelesini, Atatürk’ün bu kıvılcımları birleştirip büyük bir alevle Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasını öğreniyoruz. Savaştaki birlikteliğimizin önemini fark ediyoruz. Atatürk’ün yaptığı devrimlerle ülkeyi az zamanda nasıl değiştirip geliştirdiğini öğreniyoruz.

Yurta Sulh Cihanda Sulh ilkesinin önemini hep birlikte anlıyoruz.

8.Sınıflarda tarih konuları yakın tarihimize kadar uzanıyor.


FRANSIZCA


GÖRSEL SANATLAR

"Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır." 

M. Kemal ATATÜRK


 Çağımızda eğitim, bilim ve sanatın işbirliğine dayandırılmalıdır. Sanatın da, bilimin de amacı, insana hizmet etmek ve yeniyi keşfetmektir. Sanata ve duyguların eğitimine önem veren okul ya da eğitim sistemlerinde duygular eğitilirken zihinsel yeteneklerin, düşüncenin ve zekânın da geliştiği gözlenmektedir. Sanat, duygu ve düşünce arasındaki iç içe geçmiş bağlantıyı vurgularken öğrenme ve gelişim sürecinin de etkin bir yardımcısıdır.

Sanat eğitiminin örgün ve yaygın eğitim içindeki tanımını şöyle yapmak mümkündür: Kişinin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmek, yetenek ve yaratıcılığını estetik bir seviyeye ulaştırmak amacıyla yapılan eğitim faaliyetlerinin tümü.

Sanat öğretimi sonucu kazandırılacak sanat eğitimi, kişilik eğitiminin bir parçasıdır. Her yaratıcı eğitim anlayışı gibi sanat eğitimi de sosyolojik, psikolojik, kültürel, tinsel ve cinsel kimliğe ait gelişimleri içerir. Bu kimliğin oluşmasında önemli olan nokta, kişiliğin ve belleğin gelişiminde hedeflenen, nitelikli sanat duyarlığını kazandırmaktır

Okulumuz resim öğretmenleri ile ARGE ekibi tarafından hazırlanan Görsel Sanatlar programının vizyonu  ‘sanatsal duyarlığı – görüşü gelişmiş ve bunu yaşamına yansıtabilen bireylerin yetişmesidir.”.

Bunun  için çok yönlü bir sanat eğitimine ihtiyaç vardır. “Görsel Sanatlar ” dersi programımızın  vizyonu şu boyutlardan oluşturulmuştur:

Görsel Biçimleme Öğeleri

 • Sanat Kültürü
 • Sanat Eleştirisi
 • Estetik
 • Sanat Terminolojisi
 • Müze Kültürü

Öğrenme süreci yaşam boyu sürer. Sanat eğitiminin de yaşam boyu sürmesi gerektiğini düşündüğümüzden öğrencilerimizin ,

 • görsel biçimleme öğelerinde yer alan uygulamalarla çevresindeki dünyayı algılamalarını kendilerine göre oluşturmaları,
 • sanat kültüründe tarihsel süreci aşamalı bir şekilde inceleyerek kültürlenme süreci geçirmeleri,
 • sanat eleştirisinde çeşitli sorgulamalarla bir yapıta “bakan” değil, onu görüp anlamlandıran oluşumlar içine girmeleri,
 • estetik boyutunda kendi estetiksel görüşlerine yardımcı olacak örnekleri incelemeleri,
 • sanat terminolojisi ile kendi sanatsal bakış açılarına çeşitlilik sağlamaları,
 • müze eğitimi ile yaşamlarındaki birçok değere anlam katmaları istenmektedir

TEKNOLOJİ TASARIM

"Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır." 

M. Kemal ATATÜRK


Günümüzde teknoloji; temel ve uygulamalı bilimlerin verilerinin yaratıcı süreçler içerisinde üretime dönüştürülmesini, kullanımını ve toplumsal etkilerinin çözümlenmesini kapsayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Teknoloji, insan hayatının kalitesini artırmak amacıyla yaratıcılık ve zekânın; bilim, sanat, mühendislik, ekonomi ve sosyal çalışmayla oluşturulan bir bireşimidir. Herhangi bir şeyi daha iyi, daha hızlı, daha kolay, daha ekonomik ve daha verimli yapma girişimidir. Tasarım, zihinde canlandırılan biçimdir. Farklılıkları bulma, hayal kurma, sorgulama, yaratıcı ve eleştirel düşünme, akıl yürütme gibi üst düzey zihinsel süreçlerin tasarım yapmada önemli bir yeri vardır. İkisi arasındaki ilişkide öncelikli zihinsel süreç olarak yaratıcılık, karşımıza çıkmaktadır.
 
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programının  vizyonu , kendisinin ve toplumun yarınına, sorunların farkına varan, çözümler üreten, yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, düşüncelerini kurgulayan ve ifade eden, öğrenmeyi öğrenen, sorgulayan, girişimci, değişim ve gelişime açık, sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmektir. Ders sürecinde ; 

 1. PROBLEMİ  TANIMLAMA
 2. BİLGİ TOPLAMA 
 3. YARATICILIK VE BULUŞ SÜRECİ
 4. ÇÖZÜM BULMA
 5. UYGULAMA

aşamaları izlenirken 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programında  öğrencilerin  ;

 

 • Merak eden, soru sormaktan çekinmeyen, gözlem ve araştırma yapmaya hevesli bir kişiliğe sahip olmaları,
 • Çevresindeki olay ve mekanlar arasındaki ilişkiyi kendine has bir bakış açısıyla değerlendirmeleri,
 • Karşılaştıkları güçlükleri yenmek için özgün çözümler üretmeleri,
 • Öz güvenini, hayal gücünü ve estetik duygularını geliştirmeleri,
 • Kendisi ve çevresi ile barışık, rekabete ve yeni yaşantılar edinmeye açık olmaları,
 • Bağımsız olarak düşünme alışkanlığı edinmeleri,
 • Özgün tasarımlar ortaya çıkarmaları,
 • Aldığı kararları değerlendirmeleri ve sorumluluklarını taşımaları,
 • Gelecek ile ilgili kurgular yapmaları,
 • Teknolojik gelişmeler karşısında kendilerini yenilemeleri,
 • Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade etmeleri amaçlanmaktadır.

MÜZİK


BEDEN EĞİTİMİ

"Türk sosyal bünyesinde spor hareketlerini düzenlemekle görevli olanlar, Türk çocuklarının spor hayatını yükseltmeyi düşünürken, sadece gösteriş için, herhangi bir yarışmada, kazanmak emeliyle, bir spor çizmezler. Esas olan, bütün, her yaştaki Türkler için beden eğitimi sağlamaktadır."

M. Kemal ATATÜRK

Okulumuz kurulduğu günden bu yana spor kültürünü benimseyen hayat boyu sağlıklı yaşam ve egzersiz ilkesiyle hareket ederek, öğrencilerimizin spora başlamasına öncülük etmiş bir çok sporcunun yetişmesine de olanak sağlamıştır.

Beden Eğitimi bölümü olarak amacımız, öğrencilerimize sporu sevdirmek, sporu bir yaşam biçimi olarak benimsetmektir.
Spor ile ilgili genel kültür , temel bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklar edinebilen, beden eğitimi ve sporun yararlarını kavrayarak boş zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmesini sağlayabilen, kendilerine güvenen görev ve sorumluluk bilinci ile, dostça oynayabilen sporcular yetiştirmek temel hedefimizdir.

Bu amaçla ilkokul düzeyinde programımız öğrencilerimizin temel hareket becerilerine odaklanır. Bedensel farkındalık ve kontrolü teşvik eden hareket programı, yürüme, koşma, denge, esneklik, yuvarlanma, sekme, atma-tutma, atlama, sıçrama, nesne kontrolü ve tırmanma dallarında öğrencilere yıl boyunca basit ve karmaşık eğitsel oyunlar ile büyük ve küçük kas gruplarını geliştirmelerine olanak sunar. Aşamalı bir biçimde nesne kontrolü, yer değiştirme ve denge çalışmaları yapan öğrencilerimiz 3. ve 4. Sınıfta toplu spor branşları ile tanışır.

Ortaokul spor programında , sportif becerilerini bir üst seviyeye çıkartmaları, liderlik yapmaları ve sorumluluk almaları hedeflenir. Beden Eğitimi derslerimizde, basketbol, voleybol, hentbol,futbol, atletizm, gibi sporun pek çok dalında genel kültür , temel bilgi ve beceriler kazanır.

İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları olarak haftalık ders saatine paralel olarak planlanan beden eğitimi derslerinin yanında öğrenci sınıf seviyelerine ve bireysel özelliklerine göre okul sonrası cimnastik, voleybol, basketbol ve satranç kulüpleri yapılmaktadır.

Ayrıca Beden Eğitimi Bölümü olarak, her öğrencimizi kendi yetenekleri ve özellikleri doğrultusunda değerlendirip, okul takımlarımızı oluşturuyoruz. Okulumuzu; minikler, küçükler, yıldızlar, kızlar ve erkekler kategorisinde; ilçemizde, ilimizde ve Türkiye Şampiyonalarında bir çok branşta temsil ediyoruz. Okullar arası katıldığımız yarışmalarda, müsabakayı kazanmak kadar, sporcu öğrencimizin saha içindeki ve dışındaki olumlu tutum ve davranışlarını dikkatle takip ediyor ve önemsiyoruz.

Okul takımı çalışmaları ile aynı zamanda sistemli çalışma, rekabet, takım ruhu, liderlik gibi tutumları geliştirmeyi de hedefliyoruz. Bu sayede öğrencilerimizin özgüven, bağımsız karar verme ve harekete geçme becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

Okul takımı çalışmalarımızın yanı sıra okulumuzda her ay düzenli olarak farklı branşlarda düzenlediğimiz okul içi sınıflar arası turnuvalarda öğrencilerimizi, sportif organizasyonlara katılma, mücadele duygusunu yaşama, spor karşılaşmalarını centilmenlik sınırları içerisinde seyretmeyi de öğrenmeleri doğrultusunda teşvik ediyoruz.

Spor ile hayatını şekillendiren öğrencilerimizin başarıları ile her zaman gurur duyuyoruz.