Akademik Bölümler

 

FEN BİLİMLERİ

Fen Bilimleri dersimizin temelinde, hayata farklı bakış açılarıyla bakan, araştırma yapmayı seven, bilimsel bilgileri sorgulayan, beraberinde de eleştirel düşünebilen ve yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmek amaçlanır.

Ders İçi ve Ders Dışı Etkinliklerimiz

Amaçlarımızı gerçekleştirirken değişik öğrenme-öğretme metotlarından yararlanılmaktadır.

Soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası, probleme dayalı öğrenme, araştırma- gözlem, deney yapma, proje tasarlama, grup çalışmaları gibi farklı öğrenme yöntemleri ve bununla birlikte yaptığımız etkinliklerle dersin işleyişi zenginleştirilmektedir.

Öğrencilerimiz, laboratuvarda çalışma alışkanlığı kazanmaları ve deney yapabilmeleri amacıyla haftada 2 ders saatini laboratuvarda geçirmektedir.

E-TFO çalışmamızla öğrencilerimizin derste işlenen konuları evde tekrar etmeleri, alıştırma yapabilmeleri ve kendi öğrenme süreçlerini takip etmelerine destek olunmaktadır.

Ders dışı yaptığımız etkinliklerimizden ‘Deney Şenliği’ ve ‘Fen Sergisi’ çalışmaları

tüm 5, 6, 7 ve 8. Sınıf düzeylerinde gerçekleştirilir ve öğrencilerimizin bilimsel süreç becerileri kazanmaları amaçlanır. Bu etkinliklerin yanı sıra 5, 6, ve 7. Sınıf öğrencilerimizle ‘Fen Günlüğü’ çalışması da yapılmakta ve öğrencilerimizin hem bilimsel yayınları takip etmeleri hem de öğrendikleri bilimsel bilgileri sınıfta arkadaşlarıyla paylaşmaları sağlanmaktadır.

Öğrencilerimizin teknolojik çalışmalara farkındalıklarını arttırmak ve öğrendikleri bilgileri zihinlerinde somutlaştırmaları adına, 4D uygulama çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Fen Bilimleri ve Bilim Uygulamaları dersinde öğrenilen konuların daha da pekiştirilmesi amacıyla öğrencilerimizin yaptığı çeşitli tasarım, düzenek ve modelleme çalışmaları yıl boyunca sergilenmektedir. Böylece diğer öğrencilerimizle yapılan çalışmaların paylaşılmasına da imkan tanınmaktadır.

Ankara okulumuzla ortaklaşa yürütülen Akademik Adımlar adlı sempozyumda gönüllü olan öğrencilerimiz, yaptıkları sunumlarda projelerini, ders içinde kullanılabilecek kendilerinin tasarladığı materyalleri paylaşarak bilimsel bir çalışma yapmayı ve yaptığı çalışmayı sunma fırsatı yakalarlar.

Gerçekleştirdiğimiz Gezilerimiz

  • Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi
  • Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi
  • Ege Üniversitesi Biyoloji Laboratuarı
  • EBİLTEM
  • Sasalı Doğal Yaşam Parkı
  • Kuş Cenneti
  • Bilim Müzeleri
  • Uzay Kampı ile bilim merkezleri ve üniversitelerin yıl içinde gerçekleştirdikleri bilimsel etkinlikler.

Katıldığımız Ulusal ve Uluslararası Turnuva ve Yarışmalar

Fen ve teknolojinin bir arada olduğu uygulamalı etkinliklerden ‘Robot çalışmaları’ kapsamında First Lego Leauge turnuvalarına katılım sağlanmaktadır. Takım öğrencilerimizin, dünya çapında her yıl değişen temaya yönelik proje geliştirmeleri, bu projeyi sunmaları ve bu süreçte takım çalışmasının önemini kavradıkları bir deneyim yaşamaktadırlar.

MEB ve TÜBİTAK işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Bu Benim Eserim Yarışması’na katılım sağlanmaktadır. Bu çalışmalar süresince öğrencilerimizin bilimsel çalışmalar yapabilmesi yolunda onları desteklemekteyiz.