*Alfabetik sıralama yapılmıştır.

FRANSIZCA

NEDEN FRANSIZCA TERCİH EDİLMELİ?

18. yüzyılda Amerika’yı kuran kişiler Fransız felsefesi ve düşünce tarzına sahiplerdi. Bu bakış açısının ışığı altında hala post-yapısalcılık ve post-modernizm gibi entelektüel akımlar, Amerika’yı ve tüm dünyayı etkiliyor.

Sosyal ve fen bilimlerinde çoğu önemli yayınlar Fransız bilim adamları tarafından yazılmaktadır. Bu alanlarda çalışan ve Fransızca bilen kişiler senelerdir bu yayınlara doğrudan ulaşabilmektedirler. İngilizceye tercümeye gereksinim duymamaktadırlar.

Bunun dışında çoğu yüksek lisans programları en az bir yabancı dili şart koşuyor ve Fransızca, İngilizce’den sonra en çok kullanılan dil olarak kalıyor.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE FRANSIZCANIN YERİ NEDİR?

Avrupa Birliği verilerine göre 27 üye ülkedeki insanları %26’sı yani 129 milyon insan Fransızca konuşmakta ve bunun 65 milyonu (%12) anadili, 69 milyonu (%14) ise ikinci dili olarak konuşmaktadır. Bu verilere göre Fransızca birlik içerisindeİngilizce ve Almanca’dan sonra en çok konuşulan 3. dildir.

Fransızca Latin kökenli bir dil olduğundan Fransızca bilen bir kişi rahatlıklaİspanyolca, Portekizce, İtalyanca gibi dilleri kolaylıkla öğrenebilir.

Ayrıca yaklaşık 5000 Fransızca sözcük dilimize geçmiş olduğunda Fransızca öğrenmek

Türkler için daha da kolaydır.

FRANSIZCA HANGİ MESLEKLER İÇİN ÖNEMLİDİR?

İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Tıp, Uzay/Hava Bilimleri, Bilim, Telekomünikasyon, Felsefe, Güzel Sanatlar, Sinema, Tiyatro, Mutfak Kültürü, Edebiyat, Dili Bilimi, Moda ve Uluslararası İlişkiler gibi mesleklerle ilgileniyorsanız Fransızca bilmek sizin için büyük avantaj olacaktır.