• 2017-2018 İLKOKUL/ORTAOKUL OKUL AİLE BİRLİĞİ SEÇİMİ -

  Okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ile okul arasında iletişimi ve işbirliğini sağlamak adına kurulmuş olan Tevfik Fikret Okulları Aile Birliği çalışmaları Ekim 2017 tarihi itibariyle tamamlanacaktır.

  Bu nedenle MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereği Genel Kurul toplanarak 2017-2018 öğretim yılı için Okul Aile Birliği üyelerinin seçimleri yapılacaktır.

  Genel Kurul 16 Ekim 2017 Pazartesi günü aşağıda belirtilen gündemle ilk seçim toplantısını katılan tüm üyeleriyle yapacaktır. Ancak toplantı yeter sayısı yönetim(5 asil, 5 yedek) ve denetleme (2 asil, 2 yedek ) kurullarının asil ve yedek üye sayısının dört katından az olmaması gerekmektedir. Genel Kurul toplantısında ilk gün çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 30 Ekim 2017 günü aynı gündem maddeleriyle gerçekleştirilecektir.

  Seçimler açık oylamayla yapılacak olup Okul Aile Birliği yönetim kurulunda görev yapmak isteyen velilerimiz “yönetim ve denetleme kurullarına” asil ve yedek üyelerini belirleyerek liste ile de katılabilecek olup toplantı günü oluşturulan “açık oyla veli üyeler arasından seçilen Divan Kuruluna Divan Başkanının talebiyle sunacaktır.

  16 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 17.00’de İlköğretim Okulu Çok Amaçlı Salonu’nda aşağıdaki gündemle olağan ilk genel kurul toplantısına katılımlarınızı bekliyor, saygılar sunuyoruz.

  İzmir Özel Tevfik Fikret İlkokulu/Ortaokulu Okul Aile Birliği