Tevfik Fikretli Olmak


TEVFİK FİKRETLİ OLMAK

Tevfik Fikretli olmak ayrıcalıktır.
Ayrıcalıktır çünkü;

 • Atatürk ilke, devrimlerini benimsemiş ve bunu yaşama aktarma bilincine erişmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlamıştır.
 • Öğrencilerini dünya topluluğunun çağdaş bir üyesi olarak yetiştirmeye çalışır.
 • Öğrenciyi merkeze alan, eğitim-öğretimde sürekli niteliği ve gelişimi öngören, nicelik kaygısı taşımadan öğrenci sayısını sabit tutan ve nitelikli eğitim-öğretim çabalarını içeren bir okul yaşamını eğitim politikası olarak benimseyen bir kurumdur.
 • Demokrasiyi içselleştirmiş ve gelişmiş toplumlarda, bireye değer vermek esastır. Çağdaş bir toplumun eğitim felsefesi de bireysel farklılıkları dikkate alarak bireye değer vermek olmalıdır. Tevfik Fikret Okulları da bu esastan hareketle; öğrencisine değer verir ve önemser. Öğrenci, kendisine gösterilen bu değeri ve önemsenmeyi hisseder, yaşar ve mutlu olur.
 • Öğrencisini güçlü bir güven, olumlu bir kimlik ve kişilik gelişimi ile hayata hazırlar.
 • Bilgiyi araştırıp sorgulayan ve yeniden yapılandırıp yaşamına yansıtan öğrencilerin, geleceğe çok daha önemli katkıları olacağı ülküsünden hareket eder.
 • Sadece bilişsel süreçlere değil aynı zamanda duygusal ve sosyal eğitim becerisi geliştirme süreçlerine de yer ve önem verir.
 • Öğrencilerinin ana dilini güçlü kılarak ve onlara iki yabancı dil öğreterek uygar toplumlar arasında yerini almasını sağlamakla birlikte, onları çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı yapmayı amaçlar.

  Sonuç Olarak Tevfik Fikret Okulları:
  • Atatürk ilke ve devrimlerini ve bu çizgide bir demokrasi ve barış anlayışını benimsemiş,
  • Ana dilini ve evrensel dillerden Fransızca ve İngilizceyi etkili biçimde kullanabilen,
  • Kendi toplumsal değerlerinin evrensel değerler içindeki önemini görebilen ve bu değerlerin gelişimi konusunda mücadele edebilen,
  • Eleştirel ve analitik düşünme gücüne sahip,
  • Yaratıcı çözümleri alışılmış çözümlerin üzerinde tutan ve sorunlara yaratıcı ve yapıcı çözümler üretme çabasında olan,
  • Yaşamın her boyutunda etkin olarak yer alan ve zamanı iyi kullanabilen,
  • Bilgiyi gelişimin, yetkinliğin ve saygınlığın kaynağı olarak gören,
  • Var olan bilgiyi yeni bilgiler üretmek için kullanabilen ve bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yaşamına yansıtabilen, bireyler yetiştirmeyi amaçlar.
   Bu nedenle okullarını, gelişmenin ve çağdaş yaşamı geliştirmenin önemli bir öğrenme alanı olarak görür.

Tevfik Fikretli olmak avantajdır.
Avantajdır çünkü;

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ
Tevfik Fikret Lisesi öğrencisi için üniversite seçenekleri, diğer adaylardan daha fazladır.
Hem yurt içi hem
 yurt dışı üniversiteler için...

Yurt İçi Olanakları
Ülkemizde Fransızca eğitim yapan, özel kanunla kurulmuş devlet üniversitesi statüsünde olan, Fransa’daki belli başlı üniversitelerle ortak eğitim projeleri geliştiren ve üniversite giriş puanları yüksek olan bir üniversite var: Galatasaray Üniversitesi. Tevfik Fikret Lisesi öğrencileri, lise son sınıf öğrencisi oldukları yıl, yalnızca Türkiye’deki Fransızca öğretim yapan ortaöğretim kurumlarının öğrencilerine açık olan bir iç sınavla (üniversite sınavına oranla çok daha az kişiyle yarışarak) bu üniversiteye girme şansı elde edebiliyorlar. Okulumuzda lise ders programları, öğrencilerimizi bu sınava hazırlamaya uygun etkinliklerle zenginleştiriliyor. Yurt Dışı Olanakları
Tevfik Fikret Lisesi mezunlarının sahip olduğu diploma, Fransız makamları tarafından “Bakalorya”
eş değeri olarak tanınmaktadır. Tevfik Fikret Lisesi mezunları, diledikleri takdirde yüksek öğrenimlerini Fransa’da, hepsi YÖK tarafından tanınan devlet üniversitelerinden birinde sürdürebilmektedirler.
Söz konusu üniversiteler, devlet üniversitesi olduğu için eğitim ücretsizdir ancak üniversiteye ve branşa bağlı olarak değişen kayıt harcını ödemek ve Fransa’da yaşamak için (kira, seyahat, vb.) gerekli harcamaları üstlenmek gerekmektedir. Başvuru için her yıl Fransa Büyükelçiliği tarafından verilen takvime göre başvuru dosyalarını doldurmak ve birtakım formaliteleri yerine getirmek gerekmektedir. 

LİSANÜSTÜ VE BURS OLANAKLARI
Tevfik Fikret Lisesi mezunlarından lisans eğitimlerini Türkiye’deki üniversitelerde yapanlar, istedikleri takdirde lisansüstü eğitimlerini Fransa’da burslu olarak sürdürme olanağına da sahip oluyorlar. Bunun için bir ön araştırma yaparak üniversitelerini seçmeleri, o üniversiteyle yazışarak kabul cevabı almaları ve yine Fransa Büyükelçiliği tarafından belirtilen takvimde burs başvuru dosyası doldurarak ülke çapında oluşturulan jüri tarafından başarılı bulunmaları gerekiyor.

Tevfik Fikretli olmak fark edilmektir.
Fark edilmektir çünkü;

 • Tevfik Fikret Okulları'nda toplumda düşünceleri, davranışları ve güçlü iletişimleriyle Tevfik Fikretli öğrenci olarak tanınan ve fark edilen saygın bir gençlik yetiştirilir.
 • Tevfik Fikretli üniversitede, derste tartışıp sunum yaparken soruları, sorgulamaları ve yorumlarıyla dersin işlenişine katkı sağlar. 
 • Tevfik Fikretli okul yıllarında okuduğu kitapların üniversitede okunup tartışıldığında bu süreci çok daha önce yaşamış olduğu için gururlanır, övgü alır ve hayranlık uyandırır.
 • Tevfik Fikretli iş yaşamında başarının gücü ve saygın kimliğiyle kariyer basamaklarını hızla çıkar, değeri yüksek, yetkin bir bireydir.

Tevfik Fikretli olmak bir yolculuktur.
Yolculuktur çünkü;

 • Tevfik Fikret, Atatürk’ün cumhuriyeti emanet ettiği gençleri, dün olduğu gibi bugün ve yarın da çağdaş uygarlığın meşalesini geleceğe taşıyan bir cumhuriyet genci olarak yetiştirir.
 • Tevfik Fikret’te yaşamın her dönemini, tüm yönlerini kapsayan, mükemmeli sorgulayan, bitimsiz bir eğitim verilir.
 • "Tevfik Fikretli Olmak” ruhunu gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarını azimle, çoşkuyla ve sevgiyle sürdürmektir.Koşulsuz sevgiyle evrensel bilgiye uzanan bir yolculuktur TEVFİK FİKRETLİ OLMAK. 
 

 

09.08.2015
Salih ŞATIR