• 2017-2018 ANADOLU LİSESİ/FEN LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ SEÇİMİ - 10 Ekim 2017

  Sayın Velimiz,

  Okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ile okul arasında iletişimi ve işbirliğini sağlamak adına kurulmuş olan Tevfik Fikret Okulları Aile Birliği çalışmaları Ekim 2017 tarihi itibariyle tamamlanacaktır.
  Bu nedenle MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereği Genel Kurul toplanarak    2017-2018 öğretim yılı için Okul Aile Birliği üyelerinin seçimleri yapılacaktır.
  Genel Kurul 19 Ekim 2017 Perşembe günü saat 16.30’da aşağıda belirtilen gündemle ilk seçim toplantısını katılan tüm üyeleriyle yapacaktır. Ancak toplantı yeter sayısı yönetim (5 asil, 5 yedek) ve denetleme (2 asil, 2 yedek ) kurullarının asil ve yedek üye sayısının dört katından az olmaması gerekmektedir.
  Genel Kurul toplantısında ilk gün çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 23 Ekim 2017 günü aynı gündem maddeleriyle gerçekleştirilecektir.
  Seçimler açık oylamayla yapılacak olup Okul Aile Birliği yönetim kurulunda görev yapmak isteyen velilerimiz “yönetim ve denetleme kurullarına” asil ve yedek üyelerini belirleyerek liste ile de katılabilecek olup toplantı günü oluşturulan “açık oyla veli üyeler arasından seçilen Divan Kuruluna Divan Başkanının talebiyle sunacaktır.
  19 Ekim 2017 Perşembe günü saat 16:30’da Lise Binası Toplantı Salonu'nda aşağıdaki gündemle yapılacak olan ilk genel kurul toplantısına katılımlarınızı bekliyor, saygılar sunuyoruz.

   İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi
  Okul Aile Birliği

  GÜNDEM:
  1. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
  2 .Genel Kurula katılan üye toplantı katılım cetvellerinin imzalanması
  3. Aile birliği Başkanı tarafından toplantının açılması
  4 . Açık oyla veliler arasından bir divan başkanı ve katip seçilmesi
  5 .Bir önceki döneme ait yönetim ve denetleme kurulu faaliyet raporlarının görüşülmesi ve ibra edilmesi
  6. Gündem maddelerine ekleme ya da çıkarma yapılması (oy çokluğuna göre)
  7. Okul ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçenin görüşülmesi
  8. İhtiyaçların giderilmesine yönelik yönetim kurulunun yetkilendirilmesi
  9. Okulun eğitim ve öğretimde kalite ve başarının yükseltilmesine ilişkin önerilerin görüşülmesi
  10. Dilek ve Temenniler