Moleküler Biyoloji Laboratuvarları ve Elektron Mikroskobu Ünitesi Gezisi

24 Ekim 2022 tarihinde okulumuz Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri, Biyoloji öğretmenleri Kenan Önal ve Sibel Gazan rehberliğinde, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji Laboratuvarları ve Elektron Mikroskobu Ünitesi’ne düzenlenen teknik geziye katılmışlar ve Moleküler Biyoloji bölümü öğretim üyelerinden Dr. Mehmet Salih Yıkılmaz tarafından elektron mikroskobunun çalışma prensipleri ile moleküler biyoloji laboratuvarlarında yapılan çalışmalar ve genetik uygulamalar konusunda bilgilendirilmişlerdir. Biyoloji dersleriyle de örtüşen konularda ilgi çekici gözlemlerde bulunan öğrencilerimiz gerek donanımları, gerekse motivasyonlarıyla süreçten en verimli şekilde yararlanmıştır.

25 Ekim 2022