*Alfabetik sıralama yapılmıştır.Asiye TANRIOVER
Müdür Sekreteri


Ayça YİĞİT
Muhasebe Memuru


Aziz AKIN
Bilgi İşlem Memuru


Ebru OZMAN
Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı


Evren ENGİN
Bilgi İşlem Sorumlusu


Ferahnur AKKOÇAN
Büro Şef Yardımcısı


Figen MUMCUOĞLU ÜZBEK
Okul Doktoru


Gaye SERDAL
Kütüphane Memuru


Hikmet AKAN
Yardımcı Hizmetli


Hülya ÖZTÜRK
Okul Hemşiresi


Hüseyin ÖZKAN
Bilgi İşlem Uzmanı


İ.tamer ADA
Tercüman


Meltem AKGÜL
Kütüphane Memuru


Mevlüt YAĞCI
Yardımcı Hizmetli


Namık YILDIZ
Program Geliştirme Uzmanı


Nezihe İKİER
Müdür Sekreteri


Osman Turan OZMAN
İç Hizmetler Şefi


Özgül SİREKİN
Muhasebe Müdürü


Refik COŞKUN
Teknisyen


Sadık AKKAYNAK
Yardımcı Hizmetli


Şadiye İNCEKARA
Laborant


Sevcan ERGÜRHAN
Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı