• ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLER ARASI “GELECEĞİ İNŞA EDİYORUZ 100 YIL SONRA İZMİR“ PROJE YARIŞMASI -

  İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET LİSESİ
  ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLER ARASI “GELECEĞİ İNŞA EDİYORUZ 100 YIL SONRA İZMİR“ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

  YARIŞMANIN İÇERİĞİ: 100 Yıl sonra nasıl bir İzmir olabileceğini kanıtları ile temellendirilmiş yazı, kısa film, simülasyon, maket, fotoğraf alanlarından birinden proje yapılması.

  AMAÇ: Gençleri değişimin sürekliliğini algılama becerisini, öngörülerini, girişimcilik ve tasarım oluşturma becerilerini neden – sonuç ilişkisi içerisinde geliştirmek. 100 yıl sonraki İzmir’i nasıl gördüklerini ortaya koymaları konusunda cesaretlendirmek.

  BAŞVURU KOŞULLARI

  - Yarışma koşullarımız İzmir Tevfik Fikret Lisesi Müdürlüğü tarafından ilgili okullara duyurulur. İzmir ili sınırları içerisinde yer alan okullarda öğrenim gören 8. sınıf öğrencileri katılabilir. ( Yarışmaya İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları öğrencileri katılmayacaklardır. Sadece ürünlerini sergileyeceklerdir.)
  - Projenin içeriği bir dersi ya da birden fazla dersi kapsayabilir. Projenin hangi dersten seçildiğinin ayırt edici bir özelliği yoktur.
  - Projeyi hazırlayan öğrencinin ve danışman öğretmenin aynı okuldan olması zorunludur.
  - Yarışma iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada projeler arasından önceden belirlenen ölçütlere göre eleme yapılacaktır. İlk elemeyi geçen projeler  İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi’nde sunum yapmaya hak kazanacaktır. (Sunum süresi 10 dk dır). İkinci aşamada projeler sunum ölçütlerine göre değerlendirilip puanlandırılacaktır. Her iki aşamanın toplam puanına göre ilk üç proje seçilip ödüllendirilecektir.

  YARIŞMANIN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN
          ·     Projelerin başvuruları 19 Mart 2018 tarihinde başlayacak ve 26 Mart 2018 tarihinde, saat 17.00’da sona erecektir. Yarışmamız 06.Nisan.2018 günü İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi Alsancak binasında yapılacaktır.

   

  İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET LİSESİ “ GELECEĞİ İNŞA EDİYORUZ 100 YIL SONRA İZMİR“ TEMALI PROJE YARIŞMASI TAKVİMİ

  19 Mart 2018

  Proje Yarışması Başvuruların Başlaması

  26 Mart 2018

  Proje başvurularının sona ermesi

  29-30 Mart 2018

  Jüri üyeleri tarafından İlk değerlendirmenin yapılması

  06.Nisan.2018

  İlk değerlendirmeyi geçen projelerin sergilenmesi ve sunulması

  Jüri üyeleri tarafından değerlendirmede dereceye girenlerin açıklanması ve ödül töreni

   YARIŞMACI
  İzmir ili sınırları içerisinde yer alan resmi ve özel okullarda öğrenim gören 8. sınıf ortaokul öğrencileri katılabilir.
  ( Yarışmaya İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları öğrencileri katılmayacaklardır. Sadece ürünlerini sergileyeceklerdir.)

   BAŞVURU İŞLEMİ

  - Başvurular ve proje özetleri gelecegiinsaediyoruz@tfl.k12.tr mail adresine danışman öğretmen tarafından yapılacaktır.
  - Başvuru yapıldıktan sonra size başvurunun alındığına mail adresinize yanıt yollanacaktır.
  - Proje özeti ve raporu üzerine kişisel bilgiler yazılmayacak, projeyi hazırlayan kişileri ve okullarını ortaya çıkaracak fotoğraf eklenmeyecektir. Aksi durumda proje yarışmadan elenir. Başvuru sistemi kapandıktan sonra danışman değişiklik talepleri kabul edilmez. Kaldırılmış projeler değerlendirmeye alınmaz.

   JÜRİ
  Projeler İzmir ve çevresi sınırları içerisindeki değişik okullarda görev yapan öğretmenlerden oluşturulmuş kurul tarafından değerlendirilecektir.

  SÜREÇ
   Jüri ilk aşamada İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesinde sunum yapmaya hak kazanları proje yazım ve içerik ölçütlerine göre belirleyecektir. Belirlenen öğrencilerin danışmanlarına mail yoluyla bilgi verilecektir. Yarışma günü öğrenciler proje sunumlarını yapmak üzere İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesine geleceklerdir. İkinci aşamada juri üyelerimizin sunumları izleyip sunum ölçütlerine göre değerlendirmesinden sonra ilk değerlendirmede ve son değerlendirmede alınan puanların toplamlarına göre 1. 2. ve 3. lük kazanmış projeler belirlenecektir.

  DEĞERLENDİRME
  Başvuran projelerin değerlendirilmesi aşağıdaki başlıklar altında yer alan ölçütlere göre yapılacaktır.

  - Proje Yazım Kuralları (5 Puan)
  - İçerik Yazma Özellikleri (25 Puan)
  - İçerik Ölçütleri (50 Puan)
  - Sunum Ölçütleri (20 Puan)

  Proje Yazım Kuralları Ölçütleri
  -  Proje özeti Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto yazı büyüklüğü kullanılmalı, (1 Puan)
  -  Ana başlıktaki sözcüklerin her harfi büyük, alt başlıklardaki sözcüklerin yalnızca ilk harfleri büyük yazılmalı, (1 Puan)
  -  Özetten sonra 1,5 satır boşluk bırakılarak Times New Roman yazı karakteri ve 9 punto yazı büyüklüğüyle anahtar sözcükler yazılmalı, (1 Puan)
  -  Anahtar sözcüklerden sonra 1,5 satır boşluk bırakılarak alt başlıklar ve bunlarla ilgili metin bölümleri yazılmalı,  (1 Puan)
  -  Alt başlıklar ve metin arasında bir satır boşluk bırakılmalı. (1 Puan)

  İçerik Yazma Özellikleri Ölçütleri
  - Özet: Çalışmanın amacı, hazırlama aşamaları ve sonuç anlatılmalıdır. (10 Puan)
  - Anahtar Sözcükler: Çalışmanın içeriğini yansıtan en fazla beş anahtar sözcük yazılmalıdır. (2 Puan)
  - Giriş: Çalışmanın; hazırlanma gerekçeleri anlatılmalıdır.(3 Puan)
  - Yöntem: Çalışmanın nasıl hazırlandığı açıklanmalıdır.  ( 3 Puan)
  - Sonuç: Çalışmayla ulaşılan sonuçların neler olduğu belirtilmelidir.(5 Puan)
  - Kaynakça: Çalışma hazırlanırken yararlanılan her türlü yazılı, görsel ya da işitsel kaynak belirtilmelidir:
  (2 Puan)

    İçerik Ölçütleri
  - Tema Problem Uyumluluğu (5 Puan)
  - Özgünlük (5 Puan)
  - Yaratıcılık (5 Puan)
  - Bilimsel Yöntem (5 Puan)
  - Tutarlılık (5 Puan)
  - Katkı ve Yararlılık (Ekonomik, Sosyal, …) (5 Puan)
  - Uygulanabilirlik ve Kullanışlılık (5 Puan)
  - Yaygınlaştırma (5 Puan)
  - Kaynak Taraması (5 Puan)
  - Sonuç (5 Puan)

  Sunum Ölçütleri
  - Dinleyiciyle göz teması kurması (2,5 Puan)
  - Beden dilini etkili kullanması (2,5  Puan)
  - Açık ve anlaşılır bir şekilde konuşması (2,5  Puan)
  - Yerinde vurgulamalar yapması (2,5  Puan)
  - Akıcı konuşması (2,5  Puan)
  - Gereksiz ifadeler kullanmaması (2,5  Puan)
  - Düzgün ifadeler kullanması (2,5  Puan)
  - Düşüncelerini uygun sözcüklerle ifade etmesi (2,5  Puan)
  - Konuyu ilgi çekecek şekilde sunması (2,5  Puan)
  - Belirtilen sürede sunuyu yapması (2,5  Puan)
  - Konusuna hakim olması (2,5  Puan)
  - (Görünüş) Çalışmasına özenle hazırlanması (2,5 Puan)
  - Yazılı ve görsel unsurların birbiriyle bağlantısını sağlaması (2,5  Puan)
  - Sonuçları kendi cümleleriyle özetlemesi (2,5  Puan)
  - Sunulan bilginin iyi organize edilmesi (2,5 Puan)
  - Sunumun konu hakkında yeterli bilgi içermesi (2,5  Puan)

   ÖDÜL:

  - Birinci olan öğrenciye Tevfik Fikret Büstü, plaket, hediye seti, Fransız Kültür Merkezi Fransızca kursu
  - İkinci olan öğrenciye Tevfik Fikret Büstü, plaket, hediye seti
  - Üçüncü olan öğrenciye Tevfik Fikret Büstü, plaket
  - Jüri Özel Ödülü: Tevfik Fikret Büstü, plaket

  ÖDÜL TÖRENİ:

  Ödül törenimiz 6 NİSAN 2018 Cuma günü proje sunumlarından sonra İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi Binasında yapılacaktır.