Duyurular

SON DUYURULAR

Untitled Document

Sayın Velimiz,

Okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ile okul arasında iletişimi ve işbirliğini sağlamak adına kurulmuş olan 2022-2023 Öğretim Yılı Tevfik Fikret Okulları Aile Birliği çalışmaları Ekim 2023 tarihi itibariyle tamamlanacaktır.
Bu nedenle MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereği Genel Kurul toplanarak 2023-2024 öğretim yılı için Okul Aile Birliği üyelerinin seçimleri yapılacaktır. Genel Kurul 14 Eylül 2023 Perşembe günü aşağıda belirtilen gündemle ilk seçim toplantısını katılan tüm üyeleriyle yapacaktır. Ancak toplantı yeter sayısının yönetim(5 asil, 5 yedek) ve denetleme (2 asil, 2 yedek ) kurullarının asil ve yedek üye sayısının dört katından az olmaması gerekmektedir.
Genel Kurul toplantısında ilk gün çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 21 Eylül 2023 Perşembe günü aynı gündem maddeleriyle gerçekleştirilecektir.
Seçimler açık oylamayla yapılacak olup Okul Aile Birliği yönetim kurulunda görev yapmak isteyen velilerimiz Divan Başkanına taleplerini sunacaktır.
14 Eylül 2023 Perşembe günü saat 17:30’ da Lise Binası Konferans Salonu'nda aşağıdaki gündemle yapılacak olan ilk genel kurul toplantısına katılımlarınızı bekliyor, saygılar sunuyoruz.

İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi
Okul Aile Birliği


GÜNDEM:
1. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
2 .Genel Kurula katılan üye toplantı katılım cetvellerinin imzalanması
3. Aile Birliği Başkanı tarafından toplantının açılması
4. Açık oyla veliler arasından bir divan başkanı ve katip seçilmesi
5. Bir önceki döneme ait yönetim ve denetleme kurulu faaliyet raporlarının görüşülmesi ve ibra edilmesi
6. Gündem maddelerine ekleme ya da çıkarma yapılması (oy çokluğuna göre)
7. Yeni dönem Okul Aile Birliği yönetiminin açık oylamayla belirlenmesi
8. Okulun eğitim ve öğretimde kalite ve başarının yükseltilmesine ilişkin önerilerin görüşülmesi
9. Dilek ve Temenniler