Duyurular

SON DUYURULAR

İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları Taşımacıyı Tespit Komisyonu İlanıdır.

Komisyonumuz, Okullarımızın Ana Sınıfı, İlkokul ve Ortaokul Bölümlerinde, öğrencilerin 2023-2024
Eğitim Öğretim dönemi süresince Ankara Cad. No:172 Ege Üniversitesi Kampüsü İçi 35040 Bornova –
İzmir adresinde bulunan İlköğretim okulumuza taşınması ile ilgili hizmet alımı işini yapacaktır.
Bu konuda teklif vermek isteyen firmaların İzmir Özel Tevfik İlköğretim Müdürlüğü’ndeki
şartnameden temin ederek, burada yer alan şartlara uygun tekliflerini en geç 31 Mayıs 2023
Çarşamba günü saat: 16.00’a kadar Komisyon üyesi Ruşen Kesim AYARCI’ya kapalı zarf usulü teslim
etmeleri gerekmektedir.

İşin Niteliği-İlköğretim Okulu
06-13 yaş grubundaki okul öğrencilerinin, Bakanlığın belirlediği eğitim tarihleri aralığında okulun
belirlediği ders başlangıç saatinden önce ve sonra (örnek: 8.40 – 16.40 okul saatleri Ağustos ayında
güncellenir.) evden okula – okuldan eve servis araçları ile getirilip götürülmesi hizmeti,

Yıl içinde okul gezilerinde kullanılmak üzere kayıt olan öğrenci sayısına bağlı olarak en az 150 adet 27
kişilik araç olmak koşulu ile ücretsiz servis hizmeti talep edilmektedir. Bu kapsamda firmanın; farklı
kurumlarda yapılan yarışma ve etkinlikler, spor takımlarımızın müsabakalara ulaşımı, belirli
dönemlerde öğretmenlere yönelik düzenlenen gezi ve organizasyonlar ya da ani gelişen durumlarda
cenaze vb. araç temini sağlaması.

Firmalardan talep edilen belgeler:
Hizmet alımı konusunda teklif vermek isteyen firmaların, ibraz etmeleri gereken belgeler şartnamede
yer almaktadır. Hizmet alımı için teklif verecek firmalar açık eksilme usulü yapılacaktır.
Okul servis hizmeti alımına ilişkin teklifler toplanacak ve bedel, kalite, güvenlik kriterleri birlikte
değerlendirilerek, uygun olduğuna kanaat getirilen hizmet sağlayıcılar ile anlaşma yoluna gidilmeye
çalışılacaktır. Komisyon açısından uygunluk kriteri tek başına düşük bedel olmayıp, komisyon kalite,
güvenlik ve hizmetle ilgili diğer hususları da dikkate alma hakkı bulunmaktadır.

İzmir Özel Tevfik Fikret İlköğretim Okulu

TELEFON: 0232-373 71 73-122

ADRES: Ankara Cad. No: 172 Ege Üniversitesi Kampüsü İçi Bornova - İZMİR