İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET ORTAOKULU’NDA ÖNKOŞUL ÖĞRENMELERİ GÜÇLENDİRME PROGRAMI

İzmir Özel Tevfik Fikret Ortaokulu’nda önkoşul öğrenmeleri güçlendirme çalışmaları;

  • 5., 6. ve 7. sınıflarda önkoşul öğrenmelerin güçlendirilmesi amacıyla yapılır

  • Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve Fransızca derslerinden okul yönetiminin belirlediği takvim esas alınarak uygulanır.

  • Program Kasım ayının ikinci haftası başlar, Mayıs ayının son haftası biter.

  • Programa katılacak öğrenciler ilgili ders öğretmeni tarafından en geç 5 iş günü öncesinde belirlenir ve öğrenci işleri aracılığıyla veli bilgilendirilir.

  • Önkoşul öğrenme eksikliklerine yönelik 5., 6. ve 7. sınıflardaki çalışmalar 2 hafta olacak şekilde planlanır. İkinci hafta, uygun ölçme araçları ile değerlendirme yapılır ve eksiğe bağlı olarak o ders saatinde çalışmaya devam edilir.

  • Ön koşul öğrenmeleri güçlendirme programı bir plan dahilinde farklı yöntem ve teknikler kullanılarak (drama, eğitsel oyun, grup çalışmaları vb.) uygulanır.

  • Öğrencinin 2 haftalık programa katılması esastır.

2016-2017 ÖNKOŞUL ÖĞRENMELERİ GÜÇLENDİRME PROGRAMI

İLGİLİ SEVİYELER

ÇALIŞMA GÜN VE SAATİ

16.40-17.30

İLGİLİ DERSLER

PAZARTESİ

5.SINIF

MATEMATİK

5. SINIF

FRANSIZCA

6.SINIF

SOSYAL BİLGİLER

7.SINIF

FEN VE TEKNOLOJİ

SALI

5.SINIF

TÜRKÇE

6.SINIF

FEN VE TEKNOLOJİ

6. SINIF

FRANSIZCA

7.SINIF

MATEMATİK

7. SINIF

TÜRKÇE

ÇARŞAMBA

5.SINIF

SOSYAL BİLGİLER

5. SINIF

FRANSIZCA

6.SINIF

TÜRKÇE

7. SINIF

FRANSIZCA

PERŞEMBE

5.SINIF

FEN VE TEKNOLOJİ

6.SINIF

MATEMATİK

7.SINIF

SOSYAL BİLGİLER