DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE OKUL MECLİSİ

MEB Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi’nin 5. maddesiyle Cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlendirilmesi öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoşgörü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, kendi kültürünü özümsemiş, millî ve manevî değerlere bağlı, evrensel değerleri benimseyen, öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması, katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması  amaçlanmaktadır.

İzmir Özel Tevfik Fikret Anadolu ve Fen Lisesi Öğrenci Meclisi Seçimleri’nde biz de bu ilkeleri benimseyerek öğrencilerimizi yönlendirir, önce Öğrenci Seçim Kurulu’nu daha sonra da Sandık Kurulu’nu oluştururuz.

Öğrenci Meclis Başkanı Adayları belirli zamanlarda kendi tanıtımlarını yaparlar, daha sonra da tüm öğrencilerimiz sırayla gelerek oylarını kullanırlar.