İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi ve Fen Lisesi öğrencileri, uzaktan eğitim sürecinde Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde müfredatın dışında okulumuza adını veren büyük şair Tevfik Fikret'i daha yakından tanımak ve tanıtmak için öğretmenlerinin yönlendirmesiyle bir e-dergi hazırlama projesi yapmışlardır. Hazırladıkları projeyle oylamada en çok beğeniyi alan İzmir Özel Tevfik Fikret Fen Lisesi 10-FLB sınıfı öğrencilerimizi ve bu projeye emek veren tüm sınıfları ve öğrencilerimizi kutluyoruz. 


*E-dergileri okumak için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

9-FLA   https://view.joomag.com/tevfik-fikret/0195835001588007814?short

9-FLA https://drive.google.com/file/d/1KX07GTex_sAJL0Y1jBr4ZOTe5ywt5xkd/view?usp=drivesdk

9-FLA https://drive.google.com/file/d/1vAHAmLvKPLa_Ra3WpnT9E558l7svfux2/view?usp=drivesdk

10-FLB https://www.canva.com/design/DAD6j0pOw_k/2IGYDMPFf7VLDDBPDlyk5w/edit

 9- D https://www.canva.com/design/DAD67ekU9pc/nD3yQrAyNX_Z8dce6PFltA/view?utm_content=DAD67ekU9pc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu

9-C https://www.canva.com/design/DAD66aKeR5k/X-zGCp1fUiOhX0tHznStgw/edit

9-C https://www.canva.com/design/DAD7rGuyXX8/n4yuoRZ2QQb-w-CzNL8czg/edit

9-C https://www.canva.com/design/DAD77xhxXfQ/u2Iz9e6jAw5iq_c-g6BSJA/edit?category=tACZCstahYQ#12

 10 FLA https://www.canva.com/design/DAD7M40PRi0/hHV7F-dY88Xp1lgLgY_cuw/view?utm_content=DAD7M40PRi0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink#8

10-A https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:7c2ef7ea-4dbd-401e-8784-ef702ebf79cf