İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi, 12-14 Aralık 2019 tarihleri arasında, NATO Parlamenter modelinin iki dilli (Fransızca ve İngilizce) simülasyon konferansının ikincisini düzenlemiştir (İZMİRNATO).
Dünyada, NATO Parlamento Meclisi modeline dayanan ve lise öğrencilerine yönelik olarak simülasyon şeklinde düzenlenen tek konferanstır.
Ana tema:
İttifak'ın değerlerini yeniden teyit ederek krizleri barış yoluyla çözmek.
Öğrencilere yönelik olan bu etkinlik tamamen öğrenciler tarafından düzenlenmiştir. Mayıs ayında 8 kişiden oluşan bir düzenleme komitesi  ve Haziran ayında 24 kişiden oluşan bir genel merkez kurulmuştur.
Öğrenciler için temel hedefler:
- Farklı sorumluluklar taşıyan takımlar içerisinde iki dilli (İngilizce / Fransızca) bir projeyi yönetmek
-  Uluslararası bir organizasyonun kapsamını bilmek
- Uluslararası bir organizasyonda tartışma kurallarını edinmek (sözlü ve yazılı)
- Diplomasi dünyasını uygulayarak keşfetmek
- Bakış açısını diğer delegelerle paylaşmak
- Tartışma yapmak amacıyla bir ülkeyi belirli temalar
çerçevesindeki konumunu incelemek
- Temsil edilen ülkelerin görüş ve çıkarlarını benimsemek için, o ülke ile ilgili, küreselleşme, jeopolitik ve uluslararası politika hakkındaki bilgilerini derinleştirmek.
- Tartışma simülasyonlarına katılmak
- Yabancı dil pratiğini geliştirmek için Fransızca veya İngilizce konuşmak
NATO’nun 29 üye ülkesini temsil eden öğrenciler arasındaki tartışmalar İngilizce ve Fransızca’da 4’er komisyonda yapılmıştır  (Sivil Güvenlik Boyutu Komisyonu, Siyasi Komisyonu, Bilim ve Teknoloji Komisyonu, Ekonomi ve Güvenlik Komisyonu) . İlk 2 gün komisyonlarda yapılan tartışmalara ayrıldı, 3. gün ise tüm katılımcıları bir araya getiren Genel Kurul Toplantısıydı. Her komite farklı odalarda çalışmalarını yürüttüler. Her bir komitede tartışılan konular, NATO Parlamento Meclisi'nin yıllık oturumlarında ele alınanlardı. Delegelerin tartışmalarına rehberlik etmesi için her konu için önergeler oylandı. Görüşmeler, Genel Kurulda oylanan kararların hazırlanmasını sağladı. Her delege için belirlenen temel kural, temsil ettiği hükümetin konuyla ilgili pozisyonunu korumaktır. Delegeler konferansa katılmadan önce temsil ettikleri ülkeler hakkında araştırma yapmaları, konularını ve NATO tarafından uygulanan politikaları anlamaları gerekti.

Konferansın internet linki :
https://www.izmirnato.com/

Ankara ve İzmir'deki Tevfik Fikret Lisesine ek olarak Türkiye'den 11 okul katıldı.
(İstanbul’dan Galatasaray Lisesi, Saint-Michel, Notre-Dame-de-Sion'u, Sainte-Pulchérie ve Küçük Prens Liseleri, Ankara TED lisesi, İzmir’den Saint-Joseph Lisesi ve Amerikan Koleji ve İngilizce için İzmir Atatürk ve TED liseleri).
Etkinlikte çeşitli komisyonlarda toplam 183 öğrenci ve admin ve haberci olarak 33 öğrenci görev aldı.

Etkinliğimiz okulumuzun sosyal medya ağlarında (facebook, twitter, instagram, internet sitesi) ve Kıbrıs televizyonundan (Kıbrıs TV) bir program tarafından aktarıldı.

IZMIRNATO’19
Conférence bilingue du Modèle de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN à Izmir (Model NATO PA) – 12-14 décembre 2019
Thématique générale : résoudre les crises par la paix en réaffirmant les valeurs de l’Alliance
Seule conférence dans le monde basée sur le modèle de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN à destination des lycéens sous la forme d’une simulation.
C’est une activité essentiellement organisée par des élèves pour des élèves. Un bureau composé de 8 personnes s’est formé en mai et un État-major composé de 24 personnes en juin.
Ses objectifs principaux pour les élèves sont de :
- gérer un projet bilingue anglais/français au sein de différentes équipes de responsabilités
- connaître le champ d’action d’une organisation internationale
- acquérir les règles du débat dans une organisation internationale (oral et écrit)
- découvrir le monde de la diplomatie en s’y exerçant
- partager son point de vue avec d'autres camarades délégués
- étudier un pays et sa position autour de thématiques spécifiques en vue de faire des débats
- approfondir ses connaissances sur le pays attribué, la mondialisation, la géopolitique et la politique internationale pour adopter les points de vue et intérêts des pays représentés
- participer à des simulations de débat
- s'exprimer en français ou en anglais dans le but de se perfectionner

Des débats entre les élèves représentant les 29 pays membres de l’OTAN ont eu lieu dans 4 commissions en anglais et 4 en français (Commission de la Dimension civile de la Sécurité, Commission Politique, Commission des Sciences et des Technologies, Commission Économie et Sécurité). Les 2 premières journées ont été consacrées aux débats dans les commissions, la 3e journée était celle de l’Assemblée Générale plénière qui a réuni tous les participants. 8 classes ont été transformées pour accueillir chaque commission. Les sujets débattus dans chaque commission étaient ceux traités dans les sessions annuelles de l’Assemblée Parlementaire de l’OTAN. Pour chaque sujet, des motions sont votées par les délégués pour orienter les débats. Les débats aboutissent à la rédaction de résolutions qui sont votées dans l’Assemblée Parlementaire plénière. La règle fixée pour chaque délégué est de défendre la position du gouvernement qu’il représente. Les délégués doivent se préparer avant de participer à la conférence, faire des recherches sur leur pays, bien connaître leur sujet et les politiques mises en œuvre par l’OTAN.
Site de la conférence :
https://www.izmirnato.com/

11 établissements de Turquie, en plus de nos deux lycées d’Ankara et d’Izmir ont participé.
(pour le français le lycée Galatasaray, les lycées Saint-Joseph d’Izmir et d’Istanbul, le lycée Saint-Michel, le lycée Notre-Dame-de-Sion d’Istanbul, le lycée Sainte-Pulchérie d’Istanbul, le lycée Küçük Prens d’Istanbul, le lycée TED Ankara, le Collège américain d’Izmir et pour l’anglais les lycées Atatürk et TED d’Izmir).
Au total 183 élèves ont occupé des fonctions de membres des États-majors et du bureau, ou de délégués, 33 élèves ont assuré les fonctions d’admins, respos et messagers.
Cette activité a été relayée par les médias sociaux de notre lycée (facebook, twitter, instagram, site du lycée) et par une émission de la télévision Chypriote (Kıbrıs TV).