• ANADOLU - FEN LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ DUYURUSU - 05 Ekim 2016

  Sayın Velimiz,

  Okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ile okul arasında iletişimi ve işbirliğini sağlamak adına kurulmuş olan Tevfik Fikret Okulları Aile Birliği çalışmaları Ekim 2016 tarihi itibariyle tamamlanacaktır.

  Bu nedenle MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereği Genel Kurul toplanarak 2016-2017 öğretim yılı için Okul Aile Birliği üyelerinin seçimleri yapılacaktır.

  Genel Kurul 19 Ekim 2016 günü aşağıda belirtilen gündemle ilk seçim toplantısını katılan tüm üyeleriyle yapacaktır. Ancak toplantı yeter sayısı yönetim(5 asil, 5 yedek) ve denetleme (2 asil, 2 yedek ) kurullarının asil ve yedek üye sayısının dört katından az olmaması gerekmektedir.

  Genel Kurul toplantısında ilk gün çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 31 Ekim 2016 günü aynı gündem maddeleriyle gerçekleştirilecektir.

  Seçimler açık oylamayla yapılacak olup Okul Aile Birliği yönetim kurulunda görev yapmak isteyen velilerimiz “yönetim ve denetleme kurullarına” asil ve yedek üyelerini belirleyerek liste ile de katılabilecek olup toplantı günü oluşturulan “açık oyla veli üyeler arasından seçilen Divan Kuruluna Divan Başkanının talebiyle sunacaktır.

  19 Ekim Çarşamba günü saat 17:00’ da Lise Binası Toplantı Salonu'nda aşağıdaki gündemle olan ilk genel kurul toplantısına katılımlarınızı bekliyor, saygılar sunuyoruz.

  İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi

  Okul Aile Birliği

  GÜNDEM:

  1. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

  2 .Genel Kurula katılan üye toplantı katılım cetvellerinin imzalanması

  3. Aile birliği Başkanı tarafından toplantının açılması

  4 . Açık oyla veliler arasından bir divan başkanı ve katip seçilmesi

  5 .Bir önceki döneme ait yönetim ve denetleme kurulu faaliyet raporlarının görüşülmesi ve ibra edilmesi

  6. Gündem maddelerine ekleme ya da çıkarma yapılması (oy çokluğuna göre)

  7. Okul ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçenin görüşülmesi

  8. İhtiyaçların giderilmesine yönelik yönetim kurulunun yetkilendirilmesi

  9. Okulun eğitim ve öğretimde kalite ve başarının yükseltilmesine ilişkin önerilerin görüşülmesi

  10. Dilek ve Temenniler