*Alfabetik sıralama yapılmıştır.İ. Tamer ADA
Tercüman

TERCÜMAN

Okul yönetiminin her türlü tercümanlık işleri ve Fransızca yazışmaları bu birim tarafından yürütülmektedir. Fransız öğretmenlerle velilerin görüşmelerinde iletişimi sağlayan tercümanlık bürosu, ayrıca yabancı uyruklu öğretmenlerin Türk resmi makamları nezdindeki işlemlerini gerçekleştirmenin yanı sıra yönetmelik, tutanak ve duyuruların çevirilerini yapar.